Skip to main content

Professionals

Je hebt al enige ervaring in het coachen of begeleiden van cliënten. Je wilt je grondhouding en je vaardigheden uitbouwen om meer vanuit gevoel en mededogen te leven en te werken. Je wilt een werkelijke verbinding aangaan met de ander van hart tot hart om mensen te helpen bij essentiële vraagstukken over hun leven en werk. Je helpt hen de kracht van hun intuïtie beter te benutten, waarbij ook ruimte blijft voor het rationele vermogen. ‘Innerlijke wijsheid’ wordt beter toegankelijk en er ontstaan antwoorden die op een dieper niveau ‘kloppend’ voelen.

Het tempo en de doorlooptijd van 8 maandelijkse blokken draagt er aan bij dat er ruimte ontstaat voor een diepere beweging in je grondhouding. Vanaf blok 1 kun je het geleerde toepassen in je werk. Het vermogen om je intuïtie in te zetten groeit. Met de methodes die je krijgt aangereikt, ben je in staat de ander uit te nodigen zijn of haar intuïtie ook steviger in te zetten.

Gedurende de opleiding leer je jouw ‘intuïtieve antenne’ te scherpen. We werken met name ervaringsgericht, waarbij er veel gelegenheid is om jouw innerlijke wijsheid te onderzoeken en in te zetten. Daarom wordt in de blokken beperkt theorie behandeld. Tussen de blokken door lees je bijpassende  literatuur en desgewenst is er ruimte om hierover tijdens de opleidingsblokken of tijdens intervisie van gedachten te wisselen.

Voor jou als professional kan het prettig zijn om gedurende je opleiding andere deelnemers te ontmoeten met uiteenlopende  ervaring op het gebied van coachen en begeleiden. Dat is de reden dat jaarlijks één van onze groepen bedoeld is voor professionals. Het opleidingsprogramma is grotendeels gelijk aan de reguliere opleiding en je bent als professional vrij om in een reguliere groep in te stromen.

Combinatie van Oost en West

IMC Mensontwikkeling werkt met een unieke combinatie van Westerse en Oosterse inzichten. Waar het Westen meer naar buiten is gericht en doelen en resultaten nastreeft, staat het Oosten meer voor introspectie, waar bewuste aandacht voor de mens en voor duurzame intermenselijke verbondenheid belangrijke waarden zijn. Deze combinatie van Oost en West is de sleutel tot zelfkennis en innerlijke transformatie en biedt coaches en begeleiders een grondhouding om anderen verdiepend en professioneel te coachen of te begeleiden.

Begeleiders

De opleiding Intuïtief Coachen voor professionals wordt begeleid door Linda Doornweerd en Ben Hoogenboom.