Groep ervaren coaches en (bege)leiders

Je hebt al enige ervaring in het begeleiden en coachen van medewerkers of cliënten. Je wilt je grondhouding en je vaardigheden uitbouwen om meer vanuit gevoel en mededogen te leven en te werken. Je wilt een werkelijke verbinding aangaan met de ander van hart tot hart om als professioneel coach mensen te helpen bij essentiële vraagstukken over hun leven en werk.

Ervaren coaches en (bege)leiders vinden het vaak prettig om de opleiding Intuïtief Coachen met andere deelnemers met ervaring te doorlopen. Het opleidingsprogramma is in principe gelijk aan de reguliere opleiding. Het verschil is dat bij de uitwerking van sommige programma-onderdelen of tijdens intervisie de uitwisseling met ervaren collega’s een prettige meerwaarde biedt. Het tempo en de doorlooptijd van 8 maandelijkse blokken draagt er aan bij dat de diepere beweging in je grondhouding ruimte krijgt en het vermogen om je intuïtie in te zetten groeit. Met de methodes die je krijgt aangereikt, ben je in staat de ander uit te nodigen zijn of haar intuïtie ook meer in te zetten. Je kunt dit direct gebruiken in je werk.

Combinatie van Oost en West

IMC Mensontwikkeling werkt met een unieke combinatie van Westerse en Oosterse inzichten. Waar het Westen meer naar buiten is gericht en doelen en resultaten nastreeft, staat het Oosten meer voor introspectie, waar bewuste aandacht voor de mens en voor duurzame intermenselijke verbondenheid belangrijke waarden zijn. Deze combinatie van Oost en West is de sleutel tot zelfkennis en innerlijke transformatie en biedt coaches en begeleiders een grondhouding om anderen verdiepend en professioneel te coachen of te begeleiden.

Begeleiders

De opleiding Intuïtief Coachen voor ervaren coaches en (bege)leiders wordt begeleid door Ben Hoogenboom en Linda Doornweerd.