Skip to main content

Inhoud van de blokken

De opleiding bestaat uit acht  maandelijkse blokken van 2 dagen, gedurende een periode van 9 maanden. Ieder blok kent een eigen thema, waar omheen de ervaringsgerichte programmaonderdelen zijn opgebouwd. In de eerste vier blokken ligt het accent op het verstevigen van een open, oordeelloze grondhouding en bewustzijn rond het werken met energie. Dit biedt een stevig fundament  waarop  je in de tweede helft van de opleiding voortbouwt met een aantal specifieke methodes en technieken. Je leert zo je eigen stijl en voorkeuren kennen en creëert een basis van waaruit je je na de opleiding zelfstandig kunt coachen. Professionele deskundigheid en ervaring die je al voor de opleiding hebt opgedaan, kun je goed integreren met hetgeen je ontwikkelt tijdens de opleiding.

Thema’s:

Blok 1  Bewustwording en Intuïtie
Aanwezig zijn in het hier en nu. Objectief gewaar zijn. De Kunst van het luisteren. Grondhouding van de coach. Boeddhistische levenshouding als basis voor het bewuste denken en handelen. De kracht van de stilte.

Blok 2  Energie-uitwisseling
Aura- en Chakra energie en psychologie. Grenzen stellen en eigen ruimte behouden. De structuur van een coachgesprek. Werken vanuit de open ruimte.

Blok 3  Mededogen
Boeddhisme en mededogen. Acceptatie van jezelf. De ander werkelijk ontmoeten. Ethiek van coaching. Coachen met behulp van RET. Herkennen van non-verbale signalen en het lezen van energie (reading).

Blok 4  Oorspronkelijkheid en passie
De invloed van kindervaringen in het hier en nu. Overdracht en tegenoverdracht. Intakegesprekken. Meditatie- en visualisatievormen in coaching. Healingenergie.

Blok 5  Normen, waarden en overtuigingen
Kijk op de wereld. Invloed van ouders en opvoeders. Eigen thema’s en overtuigingen. Coaching met behulp van Voice Dialogue.

Blok 6  Systemisch coachen
De invloed van het grotere geheel. Werken in coachgesprekken met systeem- en energieopstellingen. Natuurcoachen.

Blok 7  Levensmissie en creatie
Oorsprong energie. Creatiespiraal. Reading op eigen bedrijf.

Blok 8  Afronden en verbinden
Wat heeft de opleiding je gebracht? Hoe ga je verder? Eigen coachactiviteiten vormgeven. Wat komt er kijken bij het opzetten van je eigen praktijk? Aansluiten bij een beroepsvereniging.

Om de inhoud van het programma optimaal af te stemmen op de groep, kan de inhoud van de blokken onderling gewisseld worden.


Avondprogramma in stilte

Een bijzonder aspect in de coachopleiding is het avondprogramma dat in stilte wordt doorgebracht. Ter afwisseling van het intensieve dagprogramma staat de avond in het teken van zenmeditatie, ontspanningsoefeningen, energiewerk en aandachtstraining. De keuze om dit zoveel mogelijk in stilte te doen draagt bij aan het bewustwordingsproces van de coach en versterkt het gewaarzijn in het hier en nu.

Geaccrediteerde coachopleiding

De NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) heeft de opleiding Intuïtief Coachen geaccrediteerd op het niveau EQA (European Quality Award) Foundation. Iedere deelnemer die voldoet aan de eindcriteria ontvangt in het laatste blok het certificaat van de opleiding.

Je kunt er voor kiezen om tijdens de opleiding je individuele accreditatie EIA te behalen, al dan niet middels een verlenging ten behoeve van de hiervoor benodigde praktijkervaring. Je leest er hier meer over.