Privacyreglement

Als je gebruik maakt van onze diensten, dan verstrek je ons je persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Je vraagt bijvoorbeeld een brochure of informatie aan, je mailt ons, of jij of je werkgever schrijft je in voor een opleiding of training. Wij verwerken jouw naam en woonplaats, je contactgegevens en de inhoud van onze communicatie. Dat doen we om het contact met je te onderhouden en om bijvoorbeeld de planning van de opleidingen te kunnen doen. Als je gebruik maakt van één van onze diensten, dan hebben we ook een factuuradres nodig. De gegevens slaan we in voorkomende gevallen op in Google Drive en verwijderen we maximaal 3 jaar na ons laatste contact, tenzij we anders verplicht zijn van overheidswege of – in het geval je deelneemt aan de geaccrediteerde opleiding Intuïtief Coachen – aan de beroepsvereniging NOBCO/ECCM. We verstrekken jouw gegevens nooit aan partijen die niets met onze activiteiten te maken hebben.

Je hebt altijd het recht om ons een verzoek te doen om je persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen uiterlijk 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Onze uitgebreide privacyverklaring kun je opvragen via info@mensontwikkeling.nl. Vragen over de privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar Linda Doornweerd, directeur IMC Mensontwikkeling op haar mailadres linda@mensontwikkeling.nl.