Skip to main content

Privacyreglement

Als je gebruik maakt van onze diensten, dan verstrek je ons je persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Je vraagt bijvoorbeeld een brochure of informatie aan, je mailt ons, of jij of je werkgever schrijft je in voor een opleiding of training. Wij verwerken jouw naam en woonplaats, je contactgegevens en de inhoud van onze communicatie. Dat doen we om het contact met je te onderhouden en om bijvoorbeeld de planning van de opleidingen te kunnen doen. Als je je inschrijft voor onze opleiding, trainingen of individuele begeleiding, dan hebben we ook een factuuradres nodig. De gegevens slaan we in voorkomende gevallen op in een met wachtwoord beveiligde laptop en/of op Google Drive en verwijderen we maximaal 5 jaar na ons laatste contact, tenzij we anders verplicht zijn van overheidswege.

Je contactgegevens zijn in te zien door dienstverleners die onmisbaar zijn voor onze dienstverlening, zoals onze trainers, de web- en mailbeheerder, de boekhouder. Daarnaast kunnen accrediterende organisaties die een van onze opleidingen hebben erkend ons verplichten om de naam en contactgegevens te verstrekken van deelnemers die de opleiding succesvol hebben afgerond. De NOBCO/EMCC heeft de opleiding Intuïtief Coachen erkend op EQA-Foundation niveau. Omdat je met het certificaat van de opleiding ook een individuele EIA-accreditatie aan kunt vragen, vragen zij de gegevens op van deelnemers die in 2021 of later een certificaat hebben ontvangen. De opleiding is geregistreerd bij CPION, ook zij vragen de gegevens van deelnemers. Wij beperken ons tot het aanleveren van de namen en contactgegevens van deelnemers die hebben aangegeven dat zij een Post-HBO getuigschrift van CPION willen ontvangen. Daarmee worden zij opgenomen in het abituriënten register van CPION. De LVSC vraagt vooralsnog geen gegevens van deelnemers aan ons: wil je je laten registreren als (Aspirant) registercoach bij LVSC dan meld je je zelf bij hen, met het diploma van de opleiding Intuïtief Coachen.

We verstrekken jouw gegevens niet aan (commerciële) partijen die niets met onze activiteiten te maken hebben.

Je hebt altijd het recht om ons een verzoek te doen om je persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen uiterlijk 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Onze uitgebreide privacyverklaring kun je opvragen via info@mensontwikkeling.nl. Vragen over de privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar Linda Doornweerd, directeur IMC Mensontwikkeling op haar mailadres linda@mensontwikkeling.nl.