Skip to main content

Visie

Voorbij woorden en begrippen is de meest essentiele communicatie met de ander van hart tot hart. In die ontmoeting voltrekt zich het wonder van heling, groei en toegang tot innerlijke wijsheid. De richting van je volgende stap ontvouwt zich spontaan.

Zingeving en bewustwording

Zingeving en bewustwording zijn belangrijke pijlers van ons bestaan. Deze elementen zijn dan ook de basis van alle programma’s van IMC Mensontwikkeling, waarmee wij bijdragen aan persoonlijke en professionele groei. We werken met een unieke combinatie van Westerse en Oosterse denkwijzen. Hiermee geven we ruimte aan onze wezenlijke kern en passie binnen de complexiteit van ons westerse leven. Zo ontstaat een goede balans tussen wie je als mens in wezen bent en hoe je jezelf vorm geeft in het dagelijkse leven en werk. We laten ons daarbij inspireren door de Oosterse levenshouding van bewuste aanwezigheid in denken en handelen en een oprecht mededogen voor mens en natuur.

Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je de wereld buiten je hoort

Kwaliteit

Wij houden van ons vak en staan voor hoge kwaliteit. Daarom vinden we het belangrijk dat onafhankelijke, externe ogen meekijken naar de kwaliteit van ons aanbod. Onze coachopleidingen en -trainingen zijn inhoudelijk getoetst door de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO), in samenwerking met de European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Wij werken volgens de Internationale Ethische code zoals die is opgesteld door NOBCO/EMCC

Daarnaast dragen wij het NRTO-Keurmerk, een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt, afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Als je meedoet met een van onze opleidingen of trainingen, ontvangen we graag jouw feedback, mondeling of schriftelijk, op basis waarvan we desgewenst onderdelen in onze opleidingen en trainingen kunnen bijstellen. De langere opleidingen sluiten we stuk voor stuk af met een interne evaluatie. Kort na de opleiding ontvang je een vragenlijst over verschillende aspecten van de opleiding. We hopen dat je jouw ervaringen met ons wil delen, zodat we jouw mening mee kunnen nemen in onze interne evaluatie.

Algemene voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met particulieren.

Algemene Voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met de zakelijke markt.

Gevoel is geen zwakte, maar een kracht, tenzij je het bij je houdt. Gevoel is veel lastiger om te benaderen dan ratio, maar wel minstens zo belangrijk. Door dit mee te nemen in het gesprek en bewust te benoemen, merk ik dat mijn gesprekken veel krachtiger, oprechter en effectiever zijn.