Skip to main content

Laat je horen

IMC Mensontwikkeling doet er alles aan om haar klanten en deelnemers aan onze trainingen en opleidingen een kwalitatief uitstekend product, een prettige, persoonlijke benadering en snelle, adequate service te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ondanks de beste bedoelingen niet tevreden bent. Wij streven naar een open dialoog en horen graag waarover je niet tevreden bent, als je een meningsverschil wilt delen of als je een klacht hebt. We doen ons uiterste best om samen met jou te zoeken naar oplossingen. Een open uitwisseling over een situatie waar je last van hebt, kan zo een nieuw begin worden.

Hoewel het soms moeilijk is, vragen we je om jouw klacht in eerste instantie met de direct betrokkene(n) te bespreken. Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je de stappen ondernemen die hieronder staan beschreven.

Als je toch niet tevreden bent….

Je feedback of klacht heb je hopelijk in eerste instantie met de trainer(s) kunnen bespreken. Kom je er met de trainer niet uit, dan kun je contact opnemen met Linda Doornweerd, directeur van IMC Mensontwikkeling.  Dat kan telefonisch op 06 5324 2530, of per mail naar linda@mensontwikkeling.nl.

Aarzel niet je klacht  te bespreken. We vinden het belangrijk tot een passende, realistische oplossing te komen, waar alle betrokkenen blij van worden of minimaal tevreden mee zijn. Ook streven we ernaar als mens en als organisatie hiervan te leren.

NRTO

Als we er samen niet uitkomen, kun je je wenden tot de externe Geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Wij zijn lid van de NRTO en onderschrijven de  algemene voorwaarden en de gedragscode.

In het volledige klachtenreglement van IMC Mensontwikkeling vind je alle stappen nog eens op een rijtje, inclusief het indienen van jouw klacht bij de externe geschillencommissie. Je kunt dit reglement aanvragen bij Linda Doornweerd.