Skip to main content

Accreditatie opleiding Intuïtief Coachen

Als begeleider of coach wil je aan je werkgever of opdrachtgever laten zien dat je voor kwaliteit staat. Een geaccrediteerde opleiding helpt je daarbij.

De opleiding Intuïtief Coachen is al ruim 15 jaar afgestemd op de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NOBCO.  Sinds 2013 is zij geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en draagt zij het NOBCO/EMCC keurmerk EQA Foundation.

Integratie van de EIA in de opleiding Intuïtief Coachen

Vanaf 2024 vraagt NOBCO/EMCC van EQA-geaccrediteerde opleiders ook de individuele accreditatie (EIA) te faciliteren. Aan de EIA-Foundation zijn 50 praktijkuren gekoppeld en er worden eisen gesteld aan het aantal jaren dat je coacht, aan intervisie, supervisie en permanente educatie evenals aan je verslaglegging. Wanneer je vóór de opleiding al – aantoonbare – praktijkervaring opdeed, kun je deze meetellen. Heb je dit niet, of niet voldoende, dan kun je gebruik maken van een verleningsperiode om voldoende praktijkervaring op te doen. Vanaf 2024 bieden wij dit individuele accreditatieproces aan, met voldoende tijd en begeleiding die hierbij voor jou passend is.

Niet voor iedereen is een individuele NOBCO/EMCC accreditatie belangrijk. Misschien wil jij je bij een andere beroepsorganisatie aansluiten, of heb je bijvoorbeeld al een BIG-registratie. In dat geval kun je besluiten om niet aan de verlenging deel te nemen en ontvang je in blok 8 je certificaat.

Meer informatie over certificering vind je op de site van de NOBCO:
European Quality Award (EQA)
European individual Accreditation (EIA)

Permanente educatie

Als coach blijf je je ontwikkelen. Heb je een eigen coachpraktijk of een coachende rol bij je werkgever en ben je aangesloten bij een beroepsvereniging, dan wil je met enige regelmaat laten zien dat je aandacht je besteedt aan je professionele ontwikkeling. Kies je voor een EIA, dan verwacht NOBCO/EMCC dat je iedere 5 jaar jouw EIA verlengt. Je doet dit onder andere door te laten zien wat je hebt ondernomen op het gebied van  Permanente educatie.

De NOBCO heeft het ‘PE Vignet’ in het leven geroepen, om het diverse aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering te kwalificeren. Bij je her-accreditatie laat je zien hoe jij jezelf verder hebt ontwikkeld. De verdiepingstrainingen van IMC Mensontwikkeling hebben allemaal een PE Vignet dat je kunt gebruiken bij jouw her-accreditatie:

Coachen met de Natuur: 12 PE punten

Systemisch coachen in 1 op 1 gesprekken: 12 PE punten

Intuïtief coachen met Voice Dialogue: 18 PE punten

Intuïtief coachen bij Trauma: 45 PE punten

Beroepsverenigingen

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) is de grootste beroepsvereninging voor coaches in Nederland en is aangesloten bij de internationale moederorganisatie EMCC. Zij ondersteunt professionele coaches bij de uitoefening van hun beroep door voorlichting, faciliteiten en het organiseren van bijeenkomsten die de professionele ontwikkeling ondersteunen.  NOBCO en EMCC hebben de opleiding Intuïtief Coachen geaccrediteerd op EQA Foundation-niveau.

Naast de NOBCO/EMCC zijn er diverse beroepsorganisaties die je elk op hun eigen manier toegang verlenen en je op uiteenlopende manieren ondersteunen bij het uitoefenen van je coachpraktijk. Zo is er de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LSVC) en de laagdrempelige Stichting Beroepsorganisatie voor Coaches (BOVC)

NRTO

IMC Mensontwikkeling draagt als organisatie het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): wij voldoen aan alle kwaliteitsnormen die u van ons als organisatie mag verwachten. U leest er hier meer over:

Algemene voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met particulieren.

Algemene Voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met onze zakelijke contacten.