Skip to main content

Accreditaties

Als begeleider of coach wil je aan je werkgever of opdrachtgever laten zien dat je voor kwaliteit staat. Een erkende opleiding helpt je daarbij, net als persoonlijke certificering door een beroepsorganisatie.

NOBCO

Al ruim 15 jaar stemmen wij onze opleidingen af op de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NOBCO, de grootste onafhankelijke beroepsorganisatie voor coaches in Nederland. Sinds 2013 is de opleiding Intuïtief Coachen via NOBCO EQA-geaccrediteerd door EMCC, de wereldwijde branchevereniging waar NOBCO bij is aangesloten.  Bovendien heeft zij al onze verdiepingstrainingen erkend met een PE-vignet, dat aangeeft dat je ze uitstekend kunt inzetten voor nascholing ofwel ‘Permanente Educatie’.

Voorwaarde voor de EQA-accreditatie is dat wij in een jaarlijks verificatieproces aan de NOBCO/EMCC laten zien dat de opleiding blijft voldoen aan de kwaliteitseisen. Onderdeel daarvan is dat wij 10% van de portfolio’s van deelnemers – deels – toesturen aan de NOBCO. We versturen deze documenten zonder jouw naam. Het gaat om documenten waaruit de ontwikkeling op de EMCC competenties blijkt: voorbereiding op het eerste tussentijdse evaluatiegesprek,  intakeverslag en coachovereenkomst, eindverslag en de onderbouwing van het Certificaat of Bewijs van Deelname. Laat het ons tijdig weten als je niet wil dat we jouw portfolio deels en anoniem toesturen aan de NOBCO.

Vanaf 2024 geeft het diploma van de opleiding direct – zo nodig via een verlenging –  toegang tot individuele certificering op Foundation niveau (EIA). Lees er meer over door verder naar beneden te scrollen: naar ‘Beroepsorganisaties’.

CPION en LVSC

Sinds 2023 is de Opleiding Intuïtief Coachen geregistreerd in het Post-HBO register van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO), onderdeel van de accrediterende organisatie CPION. Naast het Post-HBO niveau onderzocht de accreditatiecommissie of de opleiding voldoet aan de aanvullende eisen van de LVSC, beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider. We zijn blij met de positieve uitslag. De erkenning van de LVSC geeft toegang tot het LVSC Beroepsregister. Je leest er hieronder meer over, bij ‘Beroepsorganisaties’.

De Post-HBO erkenning door CPION biedt de mogelijkheid je te laten registreren in het CPION Abituriënten-register. Naast het diploma van de opleiding ontvang je dan ook een  Post-HBO diploma van CPION. Met deze registratie kun je dit diploma zo nodig opnieuw opvragen  – bv als je het kwijt bent – en potentiële werk- of opdrachtgevers kunnen bij CPION controleren of je een bij hen geregistreerde Post-HBO opleiding succesvol afrondde. Wanneer je je aanmeldt voor de opleiding, kun je aangeven of je bij succesvolle afronding naast het diploma van IMC Mensontwikkeling ook het Post-HBO diploma wil ontvangen.

NRTO

Als organisatie draagt IMC Mensontwikkeling het keurmerk van de NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Het NRTO-keurmerk staat voor uitstekende dienstverlening, professionele omgang met klanten, deskundig personeel en transparantie over de producten en diensten.  Je leest er hier meer over:

Algemene voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met particulieren.

Algemene Voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met onze zakelijke contacten.

Vanwege de accreditaties zijn wij verplicht om aan te tonen dat we doen wat we beloven. Zo leveren we jaarlijks een verslag aan bij de NOBCO/EMCC, waarin we laten zien hoe we onze coaches opleiden. NOBCO/EMCC vraagt hierbij voorbeelden van een deel van het portfolio van deelnemers, zoals het eindverslag en onze onderbouwing van de toekenning van het Diploma of Bewijs van Deelname. Wij leveren deze gegevens geanonimiseerd aan. Ook vraagt NOBCO/EMCC de namen en contactgegevens van alle deelnemers die het Certificaat van de opleiding hebben ontvangen. Wil je liever niet dat we na na afloop van de opleiding (een deel van) jouw – portfolio, je naam of contactgegevens opsturen, laat het ons dan tijdig weten.

Beroepsorganisaties

Er zijn verschillende beroepsorganisaties die je elk op hun eigen manier toegang verlenen en op uiteenlopende manieren ondersteunen. Zowel de eisen die zij stellen aan hun leden als de kosten voor het lidmaatschap lopen uiteen.

Er zijn laagdrempelige beroepsverenigingen als de de BOVC, de Beroeps Organisatie voor Coaches. Ook zijn er beroepsverenigingen die hun dienstenpakket afstemmen op verschillende doelgroepen. Soms heb je pas na individuele certificering recht op bepaalde diensten. Soms is individuele certificering verplicht, soms niet of niet direct. Het is dus zinvol je goed te oriënteren, zodat je vindt wat bij jou past. Alle informatie lees je op de website van de betreffende beroepsvereniging, vaak kun je ook telefonisch vragen stellen. Ook een student-lidmaatschap helpt je om te onderzoeken of een beroepsvereniging bij je past. Ten behoeve van individuele certificering werken wij samen met NOBCO/EMCC en LVSC

Studentlidmaatschap

Zowel NOBCO/EMCC als LVSC bieden een studentlidmaatschap aan tegen een gereduceerd tarief. Je schrijft je in tijdens de opleiding Intuïtief Coachen en wanneer je studentlidmaatschap afloopt, kies je ervoor het al dan niet te verlengen tegen het normale tarief. Een beroepsvereniging verlangt altijd je lidmaatschap wanneer je je individueel wil laten certificeren.

Individuele certificering

Door middel van individuele certificering door een beroepsorganisatie laat je zien dat je niet alleen een erkende opleiding hebt gevolgd, je voldoet als coach ook individueel aan de kwaliteitseisen die de beroepsorganisatie stelt.

Het is een persoonlijke keuze of je een individueel kwaliteitskeurmerk wil behalen, of dat je het houdt bij het diploma – of bewijs van deelname –  van de opleiding. Wat voor jou meerwaarde biedt, is afhankelijk van je situatie en de invulling die je gaat geven aan jouw coach-zijn. Wil je je individueel laten certificeren, dan maken onderstaande samenwerkingen dit gemakkelijker.

Integratie van de EIA in de opleiding Intuïtief Coachen

De opleiding Intuïtief Coachen heeft het keurmerk EQA-Foundation  van NOBCO/EMCC. Dit vergemakkelijkt je aansluiting bij de NOBCO en je individuele certificering als coach: de EIA.

Behaal je het diploma (voorheen certificaat) van de opleiding in of na 2024, dan kun je je individueel laten registreren in het EIA-register zodra je voldoende praktijkervaring hebt opgedaan. Op EIA Foundation niveau gaat dat om minimaal 50 praktijkuren en 1 jaar ervaring als coach. Praktijkervaring doe je op in de zelfstandig uitgevoerde oefen coachtrajecten tijdens de opleiding. Ook aantoonbare coachervaring die je vóór de opleiding opdeed telt mee en in een verlengingsperiode kun je na de opleiding je verdere praktijkervaring opbouwen. Hou er rekening mee dat EIA-certificering vereist dat je regelmatig deelneemt aan intervisie, supervisie en nascholing. Je kunt je EIA via ons aanvragen binnen 2 jaar na de datum van je diploma.

Heb je je opleidingscertificaat behaald in 2021, 2022 of 2023, dan kun je deelnemen aan een speciaal hiervoor ontwikkeld EIA-traject via IMC Mensontwikkeling. We sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw situatie, waarbij je je portfolio aanvult met onderdelen die nodig zijn voor je EIA-aanvraag. Ook hier gelden de eisen van deelname aan intervisie, supervisie en nascholing in de periode na de opleiding. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Heb je jouw certificaat in 2020 of eerder behaald en wil je je EIA graag via ons aanvragen? Neem dan contact op om te overleggen over de mogelijkheden.

Je kunt er altijd voor kiezen je EIA aan te vragen via NOBCO/EMCC. Hou er rekening mee dat je tot 2 jaar na behalen van je diploma (of certificaat) het voordeel hebt dat je de competenties niet schriftelijk hoeft aan te tonen. Dat heb je immers in je eindverslag gedaan. Na 2 jaar vervalt dit voordeel en zul je jouw ontwikkeling op de competenties opnieuw moeten onderbouwen. Informatie over de EIA-aanvraag via de NOBCO vind je hier

(Aspirant-) Registercoach bij LVSC

De LVSC heeft de opleiding Intuïtief Coachen erkend in november 2023. Heb je je certificaat ontvangen na deze datum en ben je in het bezit van een HBO-diploma, dan kun je je laten registreren als Aspirant Registercoach. Je neemt hiervoor contact op met de LVSC en onder begeleiding van minimaal 5 uur begeleiding door een LVSC-supervisor vul je jouw praktijkuren aan, tot ten minste 40 uur. Daarna kun je geregistreerd worden als Registercoach.

 

Permanente educatie

Als coach blijf je je continu ontwikkelen. Heb je een eigen coachpraktijk of een coachende rol bij je werkgever en ben je aangesloten bij een beroepsvereniging, dan is het meestal nodig om te laten zien dat je aandacht besteedt aan je professionele ontwikkeling. Je doet dat door regelmatig deel te nemen aan intervisie, supervisie en nascholing. Hiervoor kun je gebruik maken van erkende nascholing, de ‘Permanente Educatie’.

De NOBCO heeft het ‘PE Vignet’ in het leven geroepen, om het diverse aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering te kwalificeren.  De verdiepingstrainingen van IMC Mensontwikkeling hebben allemaal een PE Vignet van NOBCO/EMCC:

Coachen met de Natuur: 12 PE punten

Systemisch coachen in 1 op 1 gesprekken: 12 PE punten

Intuïtief coachen met Voice Dialogue: 18 PE punten

Intuïtief coachen bij Trauma: 45 PE punten