Skip to main content

Accreditatie

Als begeleider of coach wil je aan je werkgever of opdrachtgever laten zien dat je voor kwaliteit staat. Een erkende opleiding helpt je daarbij. Aansluitend op de opleiding kan individuele certificering kan een waardevolle extra stap zijn, afhankelijk van je situatie, functie en ambities. In het werkveld van coaching wordt accreditatie en certificering  belangrijker. Je leest er hieronder alles over, zowel over de accreditaties van de opleiding en ons opleidingsinstituut als over jouw persoonlijke, individuele certificering.

NOBCO

Al ruim 15 jaar stemmen wij onze opleidingen af op de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NOBCO, de grootste onafhankelijke beroepsorganisatie voor coaches in Nederland. Sinds 2013 is de Opleiding Intuïtief Coachen via NOBCO EQA-geaccrediteerd door EMCC, de wereldwijde branchevereniging waar NOBCO bij is aangesloten.  Bovendien heeft zij al onze verdiepingstrainingen erkend met een PE-vignet, dat aangeeft dat je ze uitstekend kunt inzetten voor nascholing ofwel ‘Permanente Educatie’.

Voorwaarde voor de EQA-accreditatie is dat wij in een jaarlijks verificatieproces aan de NOBCO/EMCC laten zien dat de opleiding blijft voldoen aan de kwaliteitseisen. Onderdeel daarvan is het toesturen van 10% van de portfolio’s van deelnemers aan NOBCO/EMCC. Het gaat dan alleen om documenten waaruit de ontwikkeling op de EMCC competenties blijkt. Zolang NOBCO/EMCC het toestaat, versturen wij de portfolio’s anoniem. Wanneer je kiest voor individuele certificering (zie hieronder) betreft dit ook een aantal aanvullende formulieren.

Sinds 2023 jaar zijn wij verplicht om jaarlijks aan NOBCO/EMCC de namen en contactgegevens door te geven van de deelnemers die de opleiding succesvol hebben afgerond. Laat het ons tijdig weten als je niet wil dat we jouw contactgegevens en (gedeeltelijk) portfolio toesturen aan NOBCO/EMCC.

Vanaf 2024 ontvang je bij het succesvolle afronding van de opleiding een diploma dat direct toegang geeft tot individuele certificering door NOBCO/EMCC op Foundation niveau (EIA). Voorwaarde is dat je aantoonbaar minimaal 1 jaar praktijkervaring en 50 praktijkuren hebt opgebouwd. Aantoonbare ervaring vóór de opleiding mag je meerekenen, of je kunt gebruik maken van een verlengingsperiode om de vereiste praktijkervaring op te bouwen. Lees er meer over door verder naar beneden te scrollen naar ‘Beroepsorganisaties’.

LVSC en CPION

Sinds 2023 is de Opleiding Intuïtief Coachen geregistreerd in het Post-HBO register van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO), onderdeel van de accrediterende organisatie CPION. Dit geeft aan dat CPION de opleiding heeft ingeschaald op niveau EQF-6.

Naast het Post-HBO niveau voldoet de opleiding aan de aanvullende eisen van de LVSC, beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider. We zijn blij met deze positieve uitslag: de erkenning van de LVSC geeft jou toegang tot lidmaatschap van de LVSC en als je wil, kun je je binnen 2 jaar na je diploma aanmelden bij het LVSC Beroepsregister. Je hebt daarmee de keuze om je aan te sluiten bij de beroepsvereniging die het beste bij jou past. Je leest er hieronder meer over, bij ‘Beroepsorganisaties’.

De Post-HBO erkenning door CPION biedt de mogelijkheid je te laten registreren in het CPION Abituriënten-register. Naast het diploma van de opleiding ontvang je dan ook een  Post-HBO getuigschrift van CPION. Met deze registratie kun je dit getuigschrift zo nodig opnieuw opvragen  – bv als je het kwijt bent – en potentiële werk- of opdrachtgevers kunnen bij CPION controleren of je de bij hen geregistreerde Post-HBO opleiding succesvol afrondde.

Wanneer je je aanmeldt voor de opleiding kun je aangeven of je bij succesvolle afronding naast het diploma van IMC Mensontwikkeling ook geregistreerd wil worden in het abituriënten van CPION en het Post-HBO diploma wil ontvangen. Wil je lid worden van de LVSC, dan raden we je aan hier gebruik van te maken.

NRTO

Als organisatie draagt IMC Mensontwikkeling het keurmerk van de NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Het NRTO-keurmerk staat voor uitstekende dienstverlening, professionele omgang met klanten, deskundig personeel en transparantie over de producten en diensten. Of te wel: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Je leest er hier meer over:

Algemene voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met particulieren.

Algemene Voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met onze zakelijke contacten.

Beroepsorganisaties

Er zijn verschillende beroepsorganisaties die je elk op hun eigen manier toegang verlenen en op uiteenlopende manieren ondersteunen. Zowel de eisen die zij stellen aan hun leden als de kosten voor het lidmaatschap lopen uiteen.

Er zijn zeer laagdrempelige beroepsverenigingen als de de BOVC, de Beroeps Organisatie voor Coaches en de LVSC. Bij de LVSC kun je je ook laten registreren als Registercoach, als je aan de voorwaarden voldoet. Ook zijn er beroepsverenigingen die hun dienstenpakket afstemmen op verschillende doelgroepen. Soms heb je pas na individuele certificering recht op bepaalde diensten. Soms is individuele certificering verplicht, soms niet of niet direct. Het is dus zinvol je goed te oriënteren, zodat je vindt wat bij jou past. Alle informatie lees je op de website van de betreffende beroepsvereniging, vaak kun je ook telefonisch vragen stellen. Ook een student-lidmaatschap helpt je om te onderzoeken of een beroepsvereniging bij je past. Ten behoeve van individuele certificering werken wij samen met NOBCO/EMCC en LVSC

Studentlidmaatschap

Zowel NOBCO/EMCC als LVSC bieden een studentlidmaatschap aan tegen een gereduceerd tarief. Je schrijft je in tijdens de opleiding Intuïtief Coachen en je kiest ervoor dit al dan niet te (laten) verlengen tegen het normale tarief. Een beroepsvereniging verlangt altijd je lidmaatschap wanneer je je individueel wil laten certificeren (EIA door NOBCO/EMCC) of registreren als (Aspirant) Registercoach (LVSC).

Individuele certificering

Door middel van individuele erkenning door een beroepsorganisatie laat je zien dat je niet alleen een erkende opleiding hebt gevolgd, je voldoet als coach ook individueel aan de kwaliteitseisen die de beroepsorganisatie stelt.

Het is een persoonlijke keuze of je een individueel kwaliteitskeurmerk wil behalen, of dat je het houdt bij het diploma – of bewijs van deelname –  van de opleiding. Wat voor jou meerwaarde biedt, is afhankelijk van je situatie, je functie, je vooropleiding – met eventueel lidmaatschap van een andere beroepsvereniging – en de invulling die je gaat geven aan jouw coach-zijn. Wil je je individuele kwaliteiten als coach laten erkennen, dan maken onderstaande samenwerkingen dit gemakkelijker.

(Aspirant-) Registercoach bij LVSC

De LVSC heeft de opleiding Intuïtief Coachen erkend in november 2023. Heb je je certificaat ontvangen (vanaf 2024: ‘diploma’) na deze datum en ben je in het bezit van een OCW-erkend HBO- of WO diploma, dan kun je je laten registreren als Aspirant Registercoach. Je neemt hiervoor tijdig contact op met de LVSC en met ondersteuning van minimaal 5 uur begeleiding door een LVSC-supervisor vul je je je praktijkuren aan tot ten minste 40 uur.  Daarna kun je geregistreerd worden als Registercoach.  Zorg ervoor dat je de hele procedure hebt afgerond binnen 2 jaar nadat je de opleiding Intuïtief Coachen afrondde, anders vervalt deze optie.

Voor coaches die vóór 1 december 2023 het certificaat van de opleiding ontvingen geldt een overgangsregeling: zij hebben tot uiterlijk 5 jaar na datum certificaat de tijd om bovenstaande procedure succesvol af te ronden. Let er op dat je de vereiste 40 praktijkuren onder minimaal 5x supervisie van een LVSC supervisor moet volmaken, tellend vanaf het – aantoonbare – aantal praktijkuren dat je tijdens de opleiding zelfstandig coachte.

LVSC biedt ook de optie om met het diploma van de opleiding lid te worden van deze beroepsvereniging,  zònder dat je je registreert als (Aspirant) Registercoach. Je kunt dan gebruik maken van alle faciliteiten. Kies je hiervoor, werk dan in de coachtrajecten die je na de opleiding start met de Gedragscode van de LVSC.

Kosten: voor het proces van registratie tot Registercoach betaal je naast je lidmaatschap het tarief van de  LVSC supervisor.

Integratie van de EIA (NOBCO/EMCC) in de opleiding Intuïtief Coachen

De opleiding Intuïtief Coachen heeft het keurmerk EQA-Foundation  van NOBCO/EMCC. Dit geeft toegang tot aansluiting bij de NOBCO en tot je individuele certificering als coach: de EIA-Foundation.

Behaal je het diploma van de opleiding in of na 2024, dan kun je je individueel laten registreren in het EIA-register zodra je aantoonbaar voldoende praktijkervaring hebt opgedaan, namelijk minimaal 50 praktijkuren en 1 jaar ervaring als coach. Praktijkervaring doe je op in de zelfstandig uitgevoerde oefen coachtrajecten tijdens de opleiding. Ook aantoonbare coachervaring die je vóór de opleiding opdeed telt mee en in een verlengingsperiode kun je na de opleiding je verdere praktijkervaring opbouwen en vastleggen. Hou er rekening mee dat EIA-certificering vereist dat je regelmatig deelneemt aan intervisie, supervisie en nascholing. Je kunt je EIA via ons aanvragen binnen 2 jaar na de datum van je diploma.

Voor deelnemers die de opleiding tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2024 succesvol hebben afgerond met een certificaat, geldt een overgangsregeling: tot 1 januari 2025 kun je je EIA aanvragen via IMC Mensontwikkeling, met behulp van een maatwerk informatiepakket  waarin je een handleiding vindt voor een aangepaste procedure en de formulieren die je nodig hebt voor je aanvraag.

Laat je ons tijdens of tijdig na de afronding van de Opleiding Intuïtief Coachen weten dat je je EIA wil aanvragen, dan sturen we je de daarvoor benodigde formulieren. Je vult ze in en stuurt ze terug. Wij beoordelen of daarmee jouw hele portfolio voldoet aan de EMCC-eisen voor persoonlijke EIA-certificering. Zo ja, dan stellen we een korte onderbouwing op van je aanvraag en geven we je naam en contactgegevens door aan DNV, het administratieve bureau dat in naam van NOBCO/EMCC. NOBCO de laatste administratieve zaken met je regelt, waaronder de factuur van NOBCO/EMCC voor je voor registratie. Wanneer ook dat is afgehandeld, wordt jouw certificering geregistreerd en ontvang je jouw EIA-Foundation getuigschrift.

Het kan zijn dat NOBCO/EMCC je vraagt om je hele portfolio toe te sturen: de aanvragen worden steekproefsgewijs door hen gecontroleerd. Zorg dus dat je je portfolio ook zelf op orde hebt en houdt.

Je kunt er altijd voor kiezen je EIA aan te vragen via NOBCO/EMCC. Hou er rekening mee dat je tot 2 jaar na het behalen van je diploma (of certificaat) van de opleiding het voordeel hebt dat je voor een aanvraag op Foundation niveau de competenties niet meer schriftelijk hoeft aan te tonen. Dat heb je immers in je eindverslag gedaan. Na 2 jaar vervalt dit voordeel en zul je jouw ontwikkeling op de competenties opnieuw moeten onderbouwen. Informatie over de EIA-aanvraag via de NOBCO vind je hier

Kosten: Aan het toekennen van individuele certificering (EIA) zijn extra kosten verbonden. Naast het lidmaatschap van de NOBCO – dat je zelf regelt – gaat het om de kosten die EMCC aan jou factureert voor het registreren van je certificering en het toesturen van je certificaat, en de kosten die wij maken om je portfolio te beoordelen:

Stuur je ons je EIA aanvraag binnen een half jaar na de datum van je diploma, dan zijn de kosten voor onze werkzaamheden  € 149,- exclusief 21% BTW.

Zit er langer dan een half jaar tussen de datum van je certificaat of diploma en je EIA-aanvraag, dan sturen we je een factuur voor de kosten voor beoordeling en verslaglegging die onze trainer(s) op dat moment maken.

Heb je belangstelling voor individuele certificering of wil je meer informatie, neem contact op en geef daarbij aan in welk jaar je de opleiding afrondde.

Permanente educatie

Als coach blijf je je continu ontwikkelen. Heb je een eigen coachpraktijk of een coachende rol bij je werkgever en ben je aangesloten bij een beroepsvereniging, dan is het meestal nodig om te laten zien dat je aandacht besteedt aan je professionele ontwikkeling. Je doet dat door regelmatig deel te nemen aan intervisie, supervisie en nascholing. Hiervoor kun je gebruik maken van erkende nascholing, de ‘Permanente Educatie’.

De NOBCO heeft het ‘PE Vignet’ in het leven geroepen, om het diverse aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering te kwalificeren.  De verdiepingstrainingen van IMC Mensontwikkeling hebben allemaal een PE Vignet van NOBCO/EMCC:

Coachen met de Natuur: 12 PE punten

Systemisch coachen in 1 op 1 gesprekken: 12 PE punten

Intuïtief coachen met Voice Dialogue: 18 PE punten

Intuïtief coachen bij Trauma: 45 PE punten