Accreditatie opleiding Intuïtief Coachen

Als begeleider of coach wil je aan je werkgever of opdrachtgever laten zien dat je voor kwaliteit staat. Een geaccrediteerde opleiding helpt je daarbij. De opleiding Intuïtief Coachen is  geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en de European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Onze coachopleiding is al zo’n 15 jaar afgestemd op de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NOBCO. Sinds 2011 faciliteert de NOBCO de Europese accreditatie voor coachopleidingen (EQA) en verzorgt zij de individuele accreditatie voor Coaches (EIA). Sinds 2013 draagt de Opleiding Intuïtief Coachen het keurmerk EQA Foundation.

Individuele accreditatie NOBCO/EMCC  (EIA)

De aanvraag voor  individuele erkenning (EIA) zet je zelf in gang bij de NOBCO. Je geeft informatie over o.a. je werkervaring – het aantal praktijkuren, intervisie- en supervisie uren en de mate waarin je jezelf ook na de opleiding verder ontwikkelt.

Let op: vraag de EIA binnen 2 jaar na afronding van de opleiding aan. Afhankelijk van je werkervaring vraag je jouw individuele accreditatie aan op het niveau van Foundation of Practioner.

Meer informatie over individuele certificering vind je op de site van de NOBCO:
European Quality Award (EQA)
European individual Accreditation (EIA)

Integratie van de EIA in de opleiding

Vanaf 2024 verlangt NOBCO/EMCC van EQA-geaccrediteerde opleiders dat zij ook de individuele accreditatie (EIA) faciliteren. Aan de EIA-Foundation zijn 50 praktijkuren gekoppeld en er worden eisen gesteld aan het aantal jaren dat je coacht, aan intervisie, supervisie en permanente educatie.  Hiervoor is een langere opleidingsperiode nodig. Vanaf 2024 bieden wij binnen de Opleiding Intuïtief Coachen deze verlenging aan.

Niet voor iedereen is een individuele NOBCO/EMCC accreditatie belangrijk. Misschien wil jij je bij een andere beroepsorganisatie aansluiten, of heb je bijvoorbeeld al een BIG-registratie. In dat geval kun je besluiten om niet aan de verlenging deel te nemen en ontvang je in blok 8 je certificaat.

Permanente educatie

Als coach blijf je je ontwikkelen. Heb je een eigen coachpraktijk of een coachende rol bij je werkgever en ben je aangesloten bij een beroepsvereniging, dan wil je met enige regelmaat laten zien dat je aandacht je besteedt aan je professionele ontwikkeling. Zo verwacht NOBCO/EMCC dat je iedere 5 jaar jouw EIA verlengt. Je doet dit onder andere door te laten zien wat je hebt ondernomen op het gebied van  Permanente educatie.

De NOBCO heeft het ‘PE Vignet’ in het leven geroepen, om het diverse aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering te kwalificeren. Bij je her-accreditatie laat je zien hoe jij jezelf verder hebt ontwikkeld. De verdiepingstrainingen van IMC Mensontwikkeling hebben allemaal een PE Vignet dat je kunt gebruiken bij jouw her-accreditatie:

Coachen met de Natuur: 12 PE punten

Systemisch coachen in 1 op 1 gesprekken: 12 PE punten

Intuïtief coachen met Voice Dialogue: 12 PE punten

Intuïtief coachen bij Trauma: 45 PE punten

Beroepsverenigingen

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) is de grootste beroepsvereninging voor coaches in Nederland en is aangesloten bij de internationale moederorganisatie EMCC. Zij ondersteunt professionele coaches bij de uitoefening van hun beroep door voorlichting, faciliteiten en het organiseren van bijeenkomsten die de professionele ontwikkeling ondersteunen.  NOBCO en EMCC hebben de opleiding Intuïtief Coachen geaccrediteerd op EQA Foundation-niveau.

Naast de NOBCO/EMCC zijn er diverse beroepsorganisaties die je elk op hun eigen manier toegang verlenen en je op uiteenlopende manieren ondersteunen bij het uitoefenen van je coachpraktijk. Zo is er de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LSVC) en de laagdrempelige Stichting Beroepsorganisatie voor Coaches (BOVC)

NRTO

IMC Mensontwikkeling draagt als organisatie het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): wij voldoen aan alle kwaliteitsnormen die u van ons als organisatie mag verwachten. U leest er hier meer over:

Algemene voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met particulieren.

Algemene Voorwaarden en Gedragscode ten behoeve van overeenkomsten met onze zakelijke contacten.