Skip to main content

Omgaan met de gevolgen van te moeilijke situaties

In de leergang ‘Intuïtief coachen bij Trauma’ leer je hoe het brein werkt in angstige situaties, hoe het lichaam spanning en patronen vastzet en hoe je daarin weer flexibiliteit en ruimte brengt. Je krijgt kennis aangereikt, ervaart diverse werkvormen en ontwikkelt praktische vaardigheden om dit diepgaande werk te doen.

Overweldigende ervaringen of periodes kunnen een groot effect hebben op iemands leven. Onbewuste en oncontroleerbare fysieke en mentale reacties  kunnen zich blijven herhalen en de kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Gelukkig is er steeds meer kennis, inzicht en methodiek beschikbaar die bewustzijn rond stress en oude, vastgeroeste patronen bevorderen. Er zijn prachtige ervaringsgerichte methodes beschikbaar voor coaches, die inzicht geven en een helende uitwerking hebben.

Juist wanneer de ander patronen heeft ontwikkeld naar aanleiding van overweldigende situaties of trauma, is het niet altijd gemakkelijk met hoofd en hart aanwezig te blijven. Zelf kun je ook geraakt worden. Hoe kun je dan toch ‘aanwezig blijven’ en de ander ondersteunen bij het herstellen van het contact met zijn of haar natuurlijke vermogen om moeilijke situaties te verwerken?

We werken met de gevolgen van situaties uit je eigen geschiedenis die je zo geraakt hebben, dat ze ook in het hier en nu  – vaak onbewust –  nog merkbaar zijn. Je vergroot je bewustzijn en zelfacceptatie van je kracht en je kwetsbaarheid als mens en als coach. Zo versterk je het contact met jezelf en vergroot je je intuïtieve vaardigheden en je vaardigheid om essentiële, vaak subtiele momenten in de coachsessie te benutten. Je wordt sterker in het behouden van een gelijkwaardige, professionele coachrelatie, waarin je potentiële tegenoverdracht tijdig opmerkt. Je leert met open aandacht en rust aanwezig te blijven bij spannende en emotionele begeleidingsprocessen. Daarnaast ben je nog beter in staat te onderkennen wanneer meer specialistische hulp nodig is dan jij kan bieden.

‘Intuïtief coachen bij Trauma’ versterkt jouw mogelijkheden om de verbinding met de ander werkelijk aan te gaan, binnen een professionele coachrelatie. Met alles wat zich aandient. Zo help je jouw coachee om met hart en ziel eigen antwoorden te vinden op essentiële vraagstukken over leven en werk.

Heb je vragen, bel dan met Annemiek Hormann op 06 29456020  of stuur ons een berichtje via het contactformulier

Combinatie van Oost en West

De opleidingen van IMC Mensontwikkeling onderscheiden zich door de toepassing van het Oosters mensdenken binnen coaching. Wij richten ons op de ontwikkeling en de inzet van het empathische en intuïtieve vermogen van de coach en op werkvormen die het contact van de coachee met diens intuïtieve vermogens versterken. Bewustwording staat centraal met als uitgangspunt een holistisch mensbeeld. Reguliere coachtechnieken worden aangevuld met Oosterse werkvormen.

PE Vignet

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) heeft aan deze leergang 45 Permanente Educatie punten toegekend.  Zie ook www.NOBCO.nl

Studiebelasting

De leergang Intuïtie in Coaching bestaat uit 3 ervaringsgerichte lesblokken van elk 2 dagen (in totaal 15 dagdelen).

De lesblokken zijn met elkaar verbonden door leeswerk, reflectiewerk en tussentijdse (oefen)opdrachten in wisselende tweetallen. Gemiddeld besteed je hier buiten de blokken maandelijks 1 tot 2 dagdelen aan. Desgewenst kun je gebruik maken van supervisie op basis van jouw praktijkervaringen, van – een van – de trainers.

Persoonlijk gesprek

Een persoonlijk kennismakings- of intakegesprek met de trainer(s) is altijd onderdeel van de aanmeldingsprocedure, zodat je kunt onderzoeken of deze leergang optimaal aansluit bij jouw leerwens. Laat het ons weten als je wil kennismaken.