Skip to main content

Inspiratie

Boeken bieden interessante achtergrondinformatie en stellen je in staat diepgaander inzicht te krijgen in de onderwerpen waar we mee werken. Tijdens de blokken werken we ervaringsgericht met het gedachtegoed uit onder andere onderstaande boeken.

De bovenste twee boeken vormen samen de verplichte literatuur voor de leergang.

De overige boeken zijn niet verplicht, je kunt ze naar eigen interesse lezen. Je vindt ze tijdens de leergang op de ‘leestafel’, waar je ze in kunt kijken.

Verankerd in veiligheid – Deb Dana

Een intens gesprek, een ruzietje met je partner of gewoon een vervelende opmerking: stuk voor stuk geen situaties van leven of dood en toch reageren we er vaak op alsof ze dat wel zijn. Als alledaagse stress voelt alsof er sprake is van levensgevaar, is daar een reden voor: je zenuwstelsel is uit balans geraakt. Het baanbrekende inzicht dat de polyvagaaltheorie biedt, is dat we onze nervus vagus, de belangrijkste ‘informatiesnelweg’ van het lichaam, kunnen reguleren om de weg terug te vinden naar een gevoel van welbevinden.

Bestellen

Van taboe naar traumabewust – Kassandra Goddijn

Dat trauma alleen zou gaan over afschuwelijke en uitzonderlijke gebeurtenissen, is een hardnekkig misverstand. In dit boek beschrijft Kassandra Goddijn hoe elke overweldigende situatie zonder passende opvang tot lichamelijke en emotionele reacties en patronen kan leiden, die in een latere levensfase niet meer behulpzaam zijn  Het boek is interessant voor Iedereen die belangstelling heeft voor psychische gezondheid en psychisch lijden. Het past in de huidige beweging naar naar minder professionele afstand en naar normalisering van de uit de hand gelopen diagnostiek. Het is bedoeld als inspiratie voor zowel hulpverleners in de reguliere ggz als in het ‘alternatieve’ circuit.

Bestellen

De twee boeken hierboven vormen samen de verplichte literatuur voor de leergang ‘Intuïtief coachen bij Trauma’. Hieronder vindt je nog meer inspirerende boeken, die je naar eigen interesse kunt lezen.

Boeddhisme in alle eenvoud – Steve Hagen

Het boeddhisme spreekt een brede groep geïnteresseerden aan. Maar wat houdt boeddhisme eigenlijk precies in? Met Boeddhisme in alle eenvoud schreef zenpriester Steve Hagen een korte, zeer toegankelijke en inspirerende tekst, waarin hij Boeddha’s observaties en inzichten kort, bondig en ontdaan van hinderlijk jargon heeft verwerkt. Dit veelgeprezen boek over boeddhisme is een inspirerende gids voor iedereen die de kern van het boeddhisme wil doorgronden en deze levensvisie wil integreren in zijn bestaan.

Kwetsbaarheid als kompas – Marijke Leys

Een boek dat raakt, geschreven voor de professioneel begeleider om nog meer dan voorheen voelende ogen te krijgen en voor ieder die nieuwsgierig is naar de inhoud en effecten van coaching en therapie. Weinigen van ons hebben ooit echt geleerd om te gaan met nare gevoelens, met kwetsbaarheid. Dit boek inspireert aan de hand van drie herkenbare verhalen uit de coachingspraktijk over wat er gebeurt als je als coach / professioneel begeleider aandacht besteedt aan kwetsbaarheid en er zelf ook voor openstaat. Hoe iemand contact maakt met de wortels van de kwetsbaarheid, er mildheid voor ontwikkelt. Hoe mensen net genoeg terugkijken naar hun geschiedenis, om  beter voor uit te kunnen.

Bestellen

De tijger ontwaakt – Peter Levine

Vluchten, vechten of bevriezen, dat zijn de keuzen die prooidieren hebben als ze worden geconfronteerd met direct levensgevaar. In tegenstelling tot prooidieren, die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afleggen en hun leven hervatten, slagen wij mensen daar niet altijd in. Vaak zet de spanning zich vast in ons lichaam en uit die zich vervolgens in slapeloosheid, angestgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woedeuitbarstingen. Via lichaamsgericht werk kunnen we het lichaam in staat te stellen de geblokkeerde overlevingsenergie los te laten.

Bestellen

Hoe overleven we? – Francine Oomen

Francine Oomen is op een punt in haar leven beland dat ze patronen herkent, niet alleen in haar eigen leven, ook van generatie op generatie. Als ze op haar moeders sterfbed een geheim ontdekt dat verdacht veel op het hare lijkt, besluit ze dat het tijd is om die patronen te doorbreken.

Hoe overleven we? is een autobiografische zoektocht naar de oorzaken en gevolgen van seksueel misbruik en hoe de keten te doorbreken. Deze prachtige graphic novel is openhartig, taboedoorbrekend, actueel én urgent.

Bestellen

Sterker worden waar het pijn doet – Ybe Casteleyn en Jill Marchant

Vaak worden we gekwetst door de mensen die het dichtst bij ons staan – onze ouders, partners, vrienden – of door mensen of situaties op school, op straat, in onderdrukkende maatschappijen en in oorlogsgebied. Hierdoor ontstaan diepe psychische wonden, oftewel: trauma.

De integratief psychotherapeute Ybe Casteleyn ontvangt in haar praktijk regelmatig mensen met trauma. In dit boek beschrijft ze acht therapieverhalen, biedt ze theoretische achtergrond over trauma en moedigt ze je aan om aan de hand van oefeningen je eigen pijn én je eigen (veer)kracht te voelen. Bovenal is dit een boek dat je helpt je hart opnieuw te openen, en te leven. Want leven is… sterker worden waar het pijn doet.

Bestellen

Coachen waar het pijn doet – Ien G.M. van der Pol

Coaches en andere begeleiders krijgen steevast te maken met angst, onrust, onderdrukte emoties en gedragspatronen van cliënten die voortkomen uit hoe zij zich in hun vroegste jeugd hebben aangepast. En met de stress en oververmoeidheid die dit met zich meebrengt. Coachen waar het pijn doet geeft professioneel begeleiders inzicht, kennis en kunde voor het werken met de effecten van traumatische gebeurtenissen. Kern van het boek is de Identity-oriented Psychotrauma Therapy (IoPT) van dr. Franz Ruppert, een methode die helpt bij het herstellen van psychische fragmentatie en bij het ervaren van veiligheid, vertrouwen, verbondenheid, intimiteit, autonomie en zingeving. Kortom: bij het herstellen van de breuken tot een prachtig geheel.

Bestellen

PostTraumatische Groei – Anja Jongkind en Greet Vonk

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven stevig beïnvloeden. Of het nu het krijgen van een ziekte is, het meemaken van een burn-out of een depressie, het zien gebeuren van een ongeluk, het meemaken van een echtscheiding, het verliezen van een baan, het verliezen van vooruitzichten in een baan of andere ellende. Het is veelal heftig en ingrijpend, maar moeilijke tijden of ellende kunnen je levensloop uiteindelijk ook in positieve zin compleet transformeren. Je kunt groeien en daardoor zelfs sterker uit de strijd tevoorschijn komen. In dit boek maak je op inspirerende, herkenbare en bruikbare wijze kennis met het positieve en hoopvolle gedachtegoed van Post Traumatisch Groei. Het boek is geschikt voor iedereen die persoonlijk en/of professioneel te maken heeft met ellende of daarin gewoon geïnteresseerd is.

Bestellen

De polyvagaaltheorie in therapie – Deb Dana

Door de polyvagaaltheorie van Stephen Porges hebben we meer inzicht gekregen in de veranderingen die traumatische ervaringen teweegbrengen in het autonome zenuwstelsel, en waarom mensen na zo’n ervaring zo moeilijk terugkeren naar een toestand van rust en vertrouwen. Dit boek geeft therapeuten handvatten om dit inzicht te integreren in hun therapeutische werk. Om te beginnen worden de basisprincipes van de polyvagaaltheorie uitgelegd in een taal die toegankelijk is voor zowel therapeuten als cliënten. Vervolgens worden er methoden aangereikt – waarbij wordt gewerkt met werkbladen, oefeningen en meditaties – om cliënten te helpen om vanuit toestanden van mobilisatie, immobilisatie en ineenstorting de weg terug te vinden naar veiligheid en verbinding.

Bestellen