Skip to main content

Inspiratie

Boeken bieden interessante achtergrondinformatie en stellen je in staat diepgaander inzicht te krijgen in de onderwerpen waar we mee werken.

Tijdens de blokken werken we ervaringsgericht met het gedachtegoed uit onder andere onderstaande boeken. We raden je aan er voor of gedurende de leergang twee te lezen die jouw aandacht trekken. Meer mag natuurlijk ook….

Boeddhisme in alle eenvoud – Steve Hagen

Het boeddhisme spreekt een brede groep geïnteresseerden aan. Maar wat houdt boeddhisme eigenlijk precies in? Met Boeddhisme in alle eenvoud schreef zenpriester Steve Hagen een korte, zeer toegankelijke en inspirerende tekst, waarin hij Boeddha’s observaties en inzichten kort, bondig en ontdaan van hinderlijk jargon heeft verwerkt. Dit veelgeprezen boek over boeddhisme is een inspirerende gids voor iedereen die de kern van het boeddhisme wil doorgronden en deze levensvisie wil integreren in zijn bestaan.

Bestellen

Verankerd in veiligheid – Deb Dana

Een intens gesprek, een ruzietje met je partner of gewoon een vervelende opmerking: stuk voor stuk geen situaties van leven of dood en toch reageren we er vaak op alsof ze dat wel zijn. Als alledaagse stress voelt alsof er sprake is van levensgevaar, is daar een reden voor: je zenuwstelsel is uit balans geraakt. Het baanbrekende inzicht dat de polyvagaaltheorie biedt, is dat we onze nervus vagus, de belangrijkste ‘informatiesnelweg’ van het lichaam, kunnen reguleren om de weg terug te vinden naar een gevoel van welbevinden.

Bestellen

Van taboe naar traumabewust – Kassandra Goddijn

Dat trauma alleen zou gaan over afschuwelijke en uitzonderlijke gebeurtenissen, is een hardnekkig misverstand. In dit boek beschrijft Kassandra Goddijn hoe elke overweldigende situatie zonder passende opvang tot lichamelijke en emotionele reacties en patronen kan leiden, die in een latere levensfase niet meer behulpzaam zijn  Het boek is interessant voor Iedereen die belangstelling heeft voor psychische gezondheid en psychisch lijden. Het past in de huidige beweging naar naar minder professionele afstand en naar normalisering van de uit de hand gelopen diagnostiek. Het is bedoeld als inspiratie voor zowel hulpverleners in de reguliere ggz als in het ‘alternatieve’ circuit.

Bestellen

Kwetsbaarheid als kompas – Marijke Leys

Een boek dat raakt, geschreven voor de professioneel begeleider om nog meer dan voorheen voelende ogen te krijgen en voor ieder die nieuwsgierig is naar de inhoud en effecten van coaching en therapie. Weinigen van ons hebben ooit echt geleerd om te gaan met nare gevoelens, met kwetsbaarheid. Dit boek inspireert aan de hand van drie herkenbare verhalen uit de coachingspraktijk over wat er gebeurt als je als coach / professioneel begeleider aandacht besteedt aan kwetsbaarheid en er zelf ook voor openstaat. Hoe iemand contact maakt met de wortels van de kwetsbaarheid, er mildheid voor ontwikkelt. Hoe mensen net genoeg terugkijken naar hun geschiedenis, om  beter voor uit te kunnen.

Bestellen

De tijger ontwaakt – Peter Levine

Vluchten, vechten of bevriezen, dat zijn de keuzen die prooidieren hebben als ze worden geconfronteerd met direct levensgevaar. In tegenstelling tot prooidieren, die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afleggen en hun leven hervatten, slagen wij mensen daar niet altijd in. Vaak zet de spanning zich vast in ons lichaam en uit die zich vervolgens in slapeloosheid, angestgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woedeuitbarstingen. Via lichaamsgericht werk kunnen we het lichaam in staat te stellen de geblokkeerde overlevingsenergie los te laten.

Bestellen