Skip to main content

Witte wolken

Witte wolken die in de blauwe lucht voorbij drijven,
veranderen voortdurend van vorm en hebben geen basis,
geen referentiepunt en geen plaats om te verblijven.

Ze zijn als steeds veranderende gedachten,
die als wolken door de ruimte van het bewustzijn zweven.

Als de vormloze uitgestrektheid van het bewustzijn
helder wordt waargenomen,
zullen de dwangmatige gedachten
gemakkelijk en vanzelf ophouden.

Tilopa