Skip to main content

Verbinden met het grote geheel

Mens zijn betekent deel uitmaken van de wereld om ons heen. Alles is met alles verbonden en elk element heeft invloed op het hele systeem. Intuïtief coachen met de Natuur gaat over het bewust verbinden met het natuurlijke, grotere geheel en op te merken welke inzichten hieruit ontstaan.

In de natuur zijn nodigt uit om in het hier en nu te zijn, tot jezelf te komen, op te laden. Coachen in de natuur is daarom zo krachtig en fijn. Als coach faciliteer je het proces waarin de coachee zich bewust en vanuit alle zintuigen verbindt met de natuur. Vanuit die verbinding ontvouwt zich de ruimte om op een nieuwe manier naar vraagstukken of uitdagingen te kijken. Ruimte om, vaak speels en moeiteloos, contact te maken met wat wezenlijk is.

Kracht van de Natuur

Alles wat er in de natuur gebeurt en alles wat de coachee waarneemt – of niet – weerspiegelt iets van diens interne (groei) proces. Door hier met je coachee bij stil te staan, wordt je coachee zich bewust van waarnemingen en gedachten die eerder verborgen bleven. Als coach zet je jouw sensitieve en intuïtieve kwaliteiten in. Je vertraagt en gebruikt al je zintuigen, vol vertrouwen in de antwoorden die zich ontvouwen. Soms stel je een vraag, of nodig je uit tot een actie of besluit; vaak ben je in stilte aanwezig. Zo ondersteun je jouw coachee om in contact met de natuur eigen antwoorden te vinden, op een diepere laag in zichzelf.

Werk jij graag in de natuur en wil je de kracht van de natuur inzetten in coachsessies? Heb je een grondhouding waarbij je de ander faciliteert de eigen intuïtie in te zetten, of wil je deze grondhouding verder ontwikkelen? Dan ben je van harte welkom.

PE Vignet

Aan de tweedaagse specialisatie ‘Coachen met de Natuur’ zijn 12  Permanente Educatie punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).  Meer informatie vind je op: www.NOBCO.nl