Ons team

We hebben een gedeelde passie en ruime ervaring in het in beweging brengen van innerlijke kracht en bezieling. Vanuit deze beweging ontstaat een natuurlijke, positieve groei in zelfkennis, verantwoordelijkheid, authenticiteit en vaardigheden. Het is onze kracht het groeiproces te begeleiden waarin je een brug slaat tussen hoofd en hart en op een dieper spiritueel niveau bewustzijn ontwikkelt in jezelf en de wereld om je heen.

Ontmoet onze trainers

Linda Doornweerd

| Trainers | No Comments
Verbinding is voor mij een sleutelwoord. De kracht van intuïtie en spiritualiteit verbonden met nuchterheid en gezond verstand. Verbinding met diepere lagen in jezelf, waardoor je je bewust wordt van…

Patricia van Schoonhoven

| Trainers | No Comments
Ik geloof dat de wereld sterk behoefte heeft aan meer verbinding vanuit wie we werkelijk zijn. Als we de verbinding met onszelf op diep niveau kunnen maken, worden we ons…

Annemiek Hormann

| Trainers | No Comments
Ik geloof dat mensen leven om te leren en dat in ontwikkeling blijven vanuit een diepe behoefte bij draagt aan geluk en levenskracht. Ik werk aan versterken van bewustzijn en…

Natascha Sars

| Trainers | No Comments
Mens-zijn vraagt van je dat je bewust aanwezig bent bij wat er is. Dan ervaar je bezieling. Door de wijsheid van je lichaam en het innerlijk weten van je intuïtie…

Sander Stokkink

| Coaching Circle, Trainers | No Comments
Voor mij is het bijzonder om te ervaren dat een ander (weer) de eigen grootsheid ziet en voelt en vanuit daar ook spreekt en handelt. Vanuit een diepe verbinding met…

Chantal Clarijs

| Coaching Circle, Noord-Brabant, Trainers | No Comments
Ik geloof in persoonlijke groei vanuit een compleet mensbeeld: waarin de verbinding met zowel ratio als lichaam essentieel is. Er is dan eenvoudigweg meer potentieel: onderstromen en het grotere geheel…