Skip to main content
Linda Doornweerd

Linda Doornweerd:

“Verbinding is voor mij een sleutelwoord. De kracht van intuïtie en spiritualiteit verbonden met nuchterheid en gezond verstand. Verbinding met diepere lagen in jezelf, waardoor je je bewust wordt van je missie, waarden,  kwaliteiten, van  automatische patronen en alternatieven die je authenticiteit tot uitdrukking brengen. Verbinding met de ander die daarmee gezien wordt en het beste uit zichzelf kan halen. Verbinding met de omgeving, waarbij je jouw talenten inzet op een manier die  optimaal bijdraagt aan het grotere geheel. Ik geloof dat dit essentieel is voor ons mens-zijn, onze economie en voor een duurzame, inclusieve samenleving.”

Linda is eigenaar en directeur van IMC Mensontwikkeling. Zij begeleidt de opleiding Intuïtief Coachen, de Verdiepende leergang Intuïtie in Coaching, de specialisatie ‘Intuïtief Coachen met Voice Dialogue’ en de communicatietraining ‘Authentiek en Effectief Communiceren’.