Boeken opleiding Intuïtief Coachen

De acht onderstaande boeken vormen verplichte literatuur voor de opleiding Intuïtief Coachen. Ze bieden belangrijke achtergrondinformatie bij de blokken en stellen je in staat diepgaander inzicht te krijgen in de onderwerpen waar we mee werken. Door op de link te klikken, kun je een boek gemakkelijk via Bol.com bestellen. Nadat je het in je winkelwagentje hebt geplaatst, kun je het volgende boek aanklikken en ook in je winkelwagentje plaatsen.

We wensen je veel leesplezier!

Boeddhisme in alle eenvoud – Steve Hagen

De auteur, zenpriester en –leraar Steve Hagen, beschrijft het zenboeddhisme als methode om bevrijd te worden van menselijke verwarring en onrust. Hij ontdoet het boeddhisme van culturele en rituele aspecten. Volgens hem is de essentie van het boeddhisme het gewaarzijn, het in contact staan met wat er van moment tot moment gebeurt. Zijn stelling is dat je al verlicht bent en dat je alleen maar gewaar hoeft te zijn om dat te realiseren.

Bestellen »

De creatiespiraal – Marinus Knoope

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbede van hetgeen ze later kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in dit boek beschreven.

Bestellen »

De kracht van het nu in de praktijk – Eckhart Tolle

Eckhart Tolle beschrijft in dit boek op transparante wijze hoe je je kan bevrijden uit het keurslijf, gevormd door je gedachten, ervaringen en dogma’s die te maken hebben met het verleden door volledig in het NU te leven. Eckhart Tolle reikt de benadering aan waar je die kwantumsprong in je bewustzijn mee kunt maken.

Bestellen »

Handboek Chakra Psychologie – Anodea Judith

In dit even veelomvattende als baanbrekende werk wordt het oude oosterse chakrasysteem verklaard vanuit de westerse psychologie. Judith gebruikt de structuur van het chakrasysteem als een plattegrond waarop westerse begrippen van persoonlijke ontwikkeling ingevuld kunnen worden. De spirituele natuur van onze persoonlijkheid brengt ze in verband met de structurele logica van ons lichaam. Aan elk van de zeven chakra’s wijdt ze een apart hoofdstuk.
Handboek chakrapsychologie trekt de lijn door die Anodea Judith begon met haar eerste boek (Chakra-werkboek,) en vervolgde met Reis door de chakra’s (dat ze samen met Selene Vega schreef.

Bestellen »

Ik (k)en mijn ikken – Karin Brugman & Berry Collewijn & Judith Budde

In “Ik (k)en mijn ikken” nodigen de auteurs je uit eens op een andere manier naar jezelf te kijken, en jezelf te beschouwen als een persoon die niet uit een maar uit een heleboel ikken bestaat. Je hebt verschillende kanten, delen of subpersonen die allemaal met andere ogen naar de wereld kijken. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten. Het is leuk om zo naar jezelf te kijken, en het biedt een aantal voordelen. Zo wordt het helder waarom sommige mensen je meteen aantrekken en andere juist niet. En het wordt makkelijker te begrijpen waarom je soms dingen doet, zelfs als dat niet is wat je wilt doen. “Ik (k)en mijn ikken” is geschreven voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen en voor degenen die kennis willen maken met Voice Dialogue.

Bestellen »

Intuitieve Ontwikkeling – Linda Keen

Iedereen heeft wel eens heldere intuïtieve momenten of misschien zelfs ‘paranormale’ ervaringen. Zijn dit fenomenen van een verwarde geest of is het inbeelding? In werkelijkheid heeft ieder mens deze capaciteiten. We dienen deze ‘gaven’ te waarderen en er zuiver mee om te gaan. Reeds als kind had Linda Keen deze heldere momenten. Jarenlang heeft ze deze dingen voor zich gehouden uit vrees afgewezen te worden. Uiteindelijk vond ze gelijkgestemden en bevestiging van wat voor haar levende ervaringen waren.

In Intuïtieve ontwikkeling beschrijft ze de spirituele training die ze heeft genoten en geeft ze een goed beeld van wat intuïtieve vermogens kunnen betekenen in het leven van alledag. Het ontwikkelen van onze intuïtie behoort tot de mogelijkheden van ons allemaal.

Bestellen »

Liefde in Wonderland, overdracht en tegenoverdracht in de hulprelatie – Riekje Boswijk-Hummel

Riekje Boswijk beschrijft vanuit haar eigen ervaring (zowel als therapeute als vanuit haar positie als hulpvraagster) in dit boek beeldend de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Op grond van projecties (in vakjargon: overdracht) kunnen allerlei misverstanden ontstaan tussen hulpverlener en cliënt die een ontwikkelingsweg overschaduwen of zelfs belemmeren. Het boek heeft een grote en praktische herkenbaarheid. Een prachtig boek om je te verdiepen in wat er zich naast de inhoudelijke aspecten van de hulpverlening op relationeel gebied afspeelt.

Bestellen »

Het nieuwe opstellen – Hylke Bonnema

Bij opstellingen gaat het om het aankijken van de blokkade en de (innerlijke) beweging die daardoor ontstaat. Dat doe je niet met je hoofd, maar door te voelen. De beginfase van het opstellingenwerk was nog doorspekt met oordelen, sturing en willen ‘repareren’. De kracht van het nieuwe opstellen zit in het vertrouwen op gevoel en intuïtie. De auteur beschrijft het opstellingenwerk als een reis terug naar jezelf, in je lijf, in je levenskracht op aarde. Het is een reis naar (weer) geaard zijn, met je voeten op de grond. Dit heldere boek is daarbij een reisgids, en neemt je eerst mee op reis in jezelf, voordat je reisleider wordt van anderen. Opstellers en coaches die systemisch werk in hun sessies willen inzetten, vinden in Het nieuwe opstellen een schat aan inspiratie.

Bestellen »