Skip to main content

Inhoud van de blokken

In  ‘Intuïtief coachen bij Trauma’ leer je hoe het brein werkt in angstige situaties. Hoe het lichaam spanning en patronen vastzet en hoe je daarin weer  flexibiliteit en ruimte brengt. Je krijgt heldere theorie en verdiepende oefeningen aangereikt. Er is veel ruimte om te oefenen met ondersteunende werkvormen. 

De drie blokken bieden afwisseling en rust. We werken met verrassende, speelse werkvormen, met meditatie, visualisatie en gronding. Er is ruimte om te vertragen en stil te zijn, om te reflecteren en even op jezelf te kunnen zijn.

Rond verschillende thema’s komen onderwerpen en werkvormen aan bod, variërend van het verbreden van kennis over de werking van het brein, het werken met kwetsbare en ongemakkelijke gevoelens, de magische kracht die schuilt in de ontmoeting van hart tot hart en het wonderlijke ervaren van de kracht en creativiteit die vrij komt zodra blokkades zijn opgelost.

Thema’s

Blok 1: hoe sta ik in het hier en nu? Verdiepende kennismaking en versterken van intuïtie. We onderzoeken je ontwikkelverlangen, jouw levensthema’s en -verhalen, onder andere met systeemopstellingen. We delen kennis van het brein, over veiligheid en onveilig voelen. Window of tolerence. Hoe ga je om met spanning? We keren naar binnen en vertragen.

Blok 2: Waar kom ik vandaan? Vergroten van bewustzijn van de invloed van je verleden.  Polyvagaal theorie, kennis van het zenuwstelsel. Onderzoek naar eigen trauma en triggers.   Omgaan met angst, pijn en ongemak en merken wat je kan doen om hiervan – verder – los te komen. Lichaamswerk, methode ‘Levensvorm’. Leren wiegen tussen kracht en kwetsbaarheid, ruimte creëren voor heling.

Blok 3: Wat breng me in beweging? Dader en slachtoffer energie. Voelen wat het betekent als (oude) slachtoffer- en daderenergie zich aandient. Lef om liefdevol en met respect te confronteren als het spannend is. Contact maken met pijn in de onderstroom. Je zon en schaduwkant verder doorgronden en met respect en mededogen aankijken. Lastige uitdagingen tegemoet treden. Je ervaart een serie speelse werkvormen om in je kracht te komen en invloed uit te oefenen. In beweging komen, het leven vieren.

Avondprogramma in stilte

Na een intensieve dagprogramma staat de avond in het teken van meditatie, ontspannings-oefeningen, energiewerk en aandachtstraining. De keuze om dit zoveel mogelijk in stilte te doen draagt bij aan het bewustwordingsproces en het bezinken van aspecten die voor jou van belang zijn. Het versterkt het gewaarzijn in het hier en nu.

Studiebelasting

De drie lesblokken bestaan elk uit 5 dagdelen, gedurende 2 dagen. Tussen de blokken zit telkens een aantal weken.

De blokken zijn met elkaar verbonden door leeswerk, reflectiewerk, tussentijdse oefeningen in wisselende tweetallen of kleine intervisiegroepjes. Gemiddeld besteed je hier buiten de blokken maandelijks 1 tot 2 dagdelen aan.

PE Vignet

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) heeft aan deze leergang 45 Permanente Educatie punten toegekend.  Zie ook www.NOBCO.nl