Skip to main content

Coaches die willen begeleiden vanuit hoofd en hart

‘Intuïtie coachen bij Trauma’ is een verdiepende leergang  voor coaches/begeleiders die hun vaardigheden willen versterken om ondersteunend aanwezig te blijven wanneer de coachee oude, vastgeroeste of pijnlijke patronen onderzoekt.

Je hebt een erkende coachopleiding, een agogische HBO- of een mensgerichte WO opleiding afgerond, je hebt als coach ervaring in het voeren van individuele begeleidingsgesprekken en je bent vertrouwd met een grondhouding van gelijkwaardigheid en oordeelloosheid.

Je wil vanuit hoofd èn hart anderen begeleiden, waarbij je jezelf als mens meeneemt terwijl de begeleidingsrelatie niet door jouw persoonlijke thema’s wordt vertroebeld. Je wil jouw intuïtieve kwaliteiten en invoelend vermogen meer  benutten en je vaardigheden vergroten in het ondersteunen van de ander, bij het versterken van het contact met diens eigen intuïtie.

Ben je bereid om je eigen kwetsbaarheid te onderzoeken en daarmee verder te groeien in het aanwezig zijn bij en begeleiden van kwetsbare gevoelens van anderen?

Neem dan contact met ons op om kennis te maken!

PE Vignet

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) heeft aan deze leergang 45 Permanente Educatie punten toegekend.  Zie ook www.NOBCO.nl