Skip to main content

Verbinding van hart tot hart

Je wilt op een professionele manier mensen coachen en inspireren, vanuit een werkelijke verbinding met de ander van hart tot hart. Helpen met hart en ziel eigen antwoorden te vinden op essentiële vraagstukken over leven en werk.

De opleiding Intuïtief Coachen is EQA-geaccrediteerd door de beroepsvereniging NOBCO/EMCC. Vanaf 2024 is het mogelijk om naast het certificaat van de opleiding jouw individuele accreditatie (EIA) te verkrijgen via een verlengd opleidingstraject. Dit traject is momenteel in ontwikkeling. Wil je er meer over weten, neem dan contact op met Linda Doornweerd op 06 5324 2530

Combinatie van Oost en West

De opleiding Intuïtief Coachen onderscheidt zich door de toepassing van het Oosters mensdenken binnen coaching. De opleiding richt zich op de ontwikkeling en de inzet van het empathische en intuïtieve vermogen van de coach. Bewustwording staat centraal met als uitgangspunt een holistisch mensbeeld.

Reguliere coachtechnieken worden aangevuld met Oosterse werkvormen, zoals meditatie, Voice Dialogue, energie-reading, healing, aura- en chakrapsychologie. Uit de verschillende aangeboden werkvormen kiest de deelnemer zijn persoonlijke en unieke manier van coachen.

IMC Mensontwikkeling werkt met een bijzondere combinatie van Westerse en Oosterse denkwijzen binnen het vakgebied van coaching, communicatie en leiderschap. Hiermee geven wij ruimte aan onze wezenlijke kern en passie binnen de complexiteit van ons westerse bestaan. We laten ons daarbij inspireren door de levensvisie van bewuste aanwezigheid in ons denken en handelen en een oprecht mededogen voor mens en natuur.

Geaccrediteerde coachopleiding

De NOBCO/EMCC (Nederlandse Orde van Beroepscoaches / European Mentoring and Coaching Counsel) heeft de opleiding Intuïtief Coachen geaccrediteerd op het niveau EQA Foundation (European Quality Award). Iedere deelnemer die voldoet aan de eindcriteria ontvangt in het laatste blok het certificaat van de opleiding.

NOBCO/EMCC heeft ons gevraagd om in de opleiding ruimte te creëren voor de individuele accreditatie (EIA), iets wat tot nu toe alleen mogelijk was via een aanvraag direct aan de EMCC. Om aan het vereiste aantal van o.a. 50 praktijkuren  tegemoet te komen, kun je hiertoe gebruik maken van een verlengingsperiode.

Het is een persoonlijke keuze of je jouw individuele EIA-accreditatie wil behalen, of dat je het houdt bij het EQA-Certificaat of Bewijs van Deelname. Of de individuele accreditatie voor jou meerwaarde biedt, is afhankelijk van jouw situatie en de invulling die je gaat geven aan jouw coach-zijn.  Vooralsnog is het ook nog mogelijk om je EIA-accreditatie  bij de NOBCO/EMCC aan te vragen wanneer je dit binnen 2 jaar na afronding van de opleiding doet.

In de loop van 2023 wordt steeds duidelijker welke eisen NOBCO/EMCC  stelt aan het behalen van de EIA in de opleiding. Vanwege de eisen aan praktijkuren en -jaren is voor de meeste mensen een verlengde opleidingsperiode nodig. Wij faciliteren deze verlenging vanaf 2024, je kunt er ook aan deelnemen als je in 2022 of 2023 je opleiding afrondt. Naast het opbouwen van je praktijkervaring is het van belang dat je intervisie en supervisie volgt èn dat je laat zien dat je je blijft ontwikkelen via aanvullende scholing ofwel ‘permanente educatie’. Dit kan bijvoorbeeld door na de opleiding aan één van de verdiepingstrainingen deel te nemen.

Misschien las je het al in ons privacy-reglement: wij leveren jaarlijks een verslag aan bij de NOBCO/EMCC, waarin we laten zien dat we onze coaches opleiden zoals we dat beloven. NOBCO/EMCC vraagt hierbij voorbeelden van een deel van het portfolio van deelnemers, zoals het eindverslag en onze onderbouwing van de toekenning van het Certificaat of Bewijs van Deelname. Wij leveren deze gegevens tot nu toe geanonimiseerd aan. Sinds kort vraagt NOBCO/EMCC naast de geanonimiseerde portfolio’s een lijst met namen en contactgegevens van deelnemers die het Certificaat van de opleiding hebben ontvangen.

Heb je hier vragen over, of wil je liever niet dat we na na afloop van de opleiding (een deel van) jouw – portfolio, je naam of contactgegevens opsturen, stuur dan een berichtje via contact@mensontwikkeling.nl

Duur van de opleidingen

De opleiding Intuïtief Coachen bestaat uit 8 blokken van elk 2 dagen (in totaal 40 dagdelen), verbonden door tussenliggende activiteiten en opdrachten.
De totale studiebelasting bedraagt ca. 360 uur: lesuren, tussentijdse intervisie, leeswerk, reflectieopdrachten, zelfstandig – met supervisie – uitgevoerde coachtrajecten, eindverslagen en een eindgesprek.

Vanaf 2024 kun je na het behalen van je certificaat in blok 8 deelnemen aan een verlenging van de opleiding, waarin je onder onze begeleiding je individuele accreditatie van NOBCO/EMCC behaalt. Ook deelnemers die in 2022 of 2023 hun certificaat hebben behaald, kunnen desgewenst ook aan deze verlenging deelnemen. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier

STAP subsidie

STAP-budget is een subsidie vanuit de overheid, die je voor al onze opleidingen en trainingen aan kunt vragen. Eén keer per jaar kun je maximaal € 1000,- toegekend krijgen. Je dient je aanvraag in ná je aanmelding voor een opleiding, leergang of training. Let op: dat kan alleen binnen een bepaalde periode, gerelateerd aan de startdatum. Je leest er hier meer over.

We raden je aan om tijdig contact met ons te zoeken voor verdere kennismaking, zeker wanneer je van plan bent gebruik te maken van deze subsidie.

Verdiepende trainingen

Heb je de opleiding Intuïtief Coachen afgerond of heb je een vergelijkbare achtergrond, dan ben je aansluitend – of op een later moment – van harte welkom bij de aansluitende verdiepende trainingen.