Skip to main content

Verbinding van hart tot hart

Je wilt op een professionele manier mensen coachen en inspireren, vanuit een werkelijke verbinding met de ander van hart tot hart. Helpen met hart en ziel eigen antwoorden te vinden op essentiële vraagstukken over leven en werk.

Combinatie van Oost en West

De opleiding Intuïtief Coachen onderscheidt zich door de toepassing van het Oosters mensdenken binnen coaching. De opleiding richt zich op de ontwikkeling en de inzet van het empathische en intuïtieve vermogen van de coach. Bewustwording staat centraal met als uitgangspunt een holistisch mensbeeld.

Reguliere coachtechnieken worden aangevuld met Oosterse werkvormen, zoals meditatie, Voice Dialogue, energie-reading, healing, aura- en chakrapsychologie. Uit de verschillende aangeboden werkvormen kiest je jouw persoonlijke en unieke manier van coachen.

IMC Mensontwikkeling werkt met een bijzondere combinatie van Westerse en Oosterse denkwijzen binnen het vakgebied van coaching, communicatie en leiderschap. Hiermee geven wij ruimte aan onze wezenlijke kern en passie binnen de complexiteit van ons westerse bestaan. We laten ons daarbij inspireren door de levensvisie van bewuste aanwezigheid in ons denken en handelen en een oprecht mededogen voor mens en natuur.

Geaccrediteerde coachopleiding

De NOBCO/EMCC (Nederlandse Orde van Beroepscoaches / European Mentoring and Coaching Counsel) heeft de opleiding Intuïtief Coachen geaccrediteerd op het niveau EQA Foundation (European Quality Award). Iedere deelnemer die voldoet aan de eindcriteria van de opleiding ontvangt in het laatste blok het certificaat van de opleiding.

Individuele accreditatie

Vanaf 2023 is het mogelijk om naast het certificaat van de opleiding je individuele accreditatie (EIA) te behalen, iets wat tot nu toe alleen mogelijk was via een aanvraag direct aan de EMCC. Om toe te werken naar de benodigde 50 praktijkuren, intervisie en supervisie kun je gebruik maken van een verlengingsperiode. Heb je eerdere – aantoonbare – ervaring als coach, dan kun je er voor kiezen het hele EIA-proces gelijktijdig met de opleiding te doorlopen.

Het is een persoonlijke keuze of je jouw individuele EIA-accreditatie wil behalen, of dat je het houdt bij het Certificaat of Bewijs van Deelname van de opleiding. Of de individuele accreditatie voor jou meerwaarde biedt, is afhankelijk van je situatie en de invulling die je gaat geven aan jouw coach-zijn. Je kunt dit samen met ons verkennen: vooraf, gedurende of zelfs na de opleiding.

Vooralsnog is het ook nog mogelijk om je EIA-accreditatie bij de NOBCO/EMCC aan te vragen wanneer je dit binnen 2 jaar na afronding van de opleiding doet.

Duur van de opleiding

De opleiding Intuïtief Coachen bestaat uit 8 blokken van elk 2 dagen (in totaal 40 dagdelen), verbonden door tussenliggende activiteiten en opdrachten.
De totale studiebelasting bedraagt ca. 360 uur: lesuren, tussentijdse intervisie, leeswerk, reflectieopdrachten, zelfstandig – met supervisie – uitgevoerde coachtrajecten, eindverslagen en een eindgesprek.

Vanaf 2023 kun je tijdens de opleiding je individuele accreditatie van NOBCO/EMCC behalen, afhankelijk van jouw eerdere coachervaring al dan niet met een verleningen ten behoeve van het praktijkgedeelte. Dit proces van individuele accreditatie is ook beschikbaar voor deelnemers die in 2022 of 2023 hun certificaat hebben behaald. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier

Vanwege de EQA-accreditatie zijn wij verplicht jaarlijks een verslag aanleveren bij de NOBCO/EMCC, waarin we laten zien dat we onze coaches opleiden zoals we dat beloven. NOBCO/EMCC vraagt hierbij voorbeelden van een deel van het portfolio van deelnemers, zoals het eindverslag en onze onderbouwing van de toekenning van het Certificaat of Bewijs van Deelname. Wij leveren deze gegevens geanonimiseerd aan. Sinds 2023 vraagt NOBCO/EMCC naast de geanonimiseerde portfolio’s een lijst met namen en contactgegevens van deelnemers die het Certificaat van de opleiding hebben ontvangen. Wil je liever niet dat we na na afloop van de opleiding (een deel van) jouw – portfolio, je naam of contactgegevens opsturen, laat het ons dan tijdig weten.

Verdiepende trainingen

Heb je de opleiding Intuïtief Coachen afgerond of heb je een vergelijkbare achtergrond, dan ben je aansluitend – of op een later moment – van harte welkom bij de aansluitende verdiepende trainingen.