Skip to main content

Verbinding van hart tot hart

Je wilt op een professionele manier mensen coachen en inspireren, vanuit een werkelijke verbinding met de ander van hart tot hart. Helpen met hart en ziel eigen antwoorden te vinden op essentiële vraagstukken over leven en werk.

Combinatie van Oost en West

De opleiding Intuïtief Coachen onderscheidt zich door de toepassing van het Oosters mensdenken binnen coaching. De opleiding richt zich op de ontwikkeling en de inzet van het empathische en intuïtieve vermogen van de coach. Bewustwording staat centraal met als uitgangspunt een holistisch mensbeeld.

Reguliere coachtechnieken worden aangevuld met Oosterse werkvormen, zoals meditatie, Voice Dialogue, energie-reading, healing, aura- en chakrapsychologie. Uit de verschillende aangeboden werkvormen kiest je jouw persoonlijke en unieke manier van coachen.

IMC Mensontwikkeling werkt met een bijzondere combinatie van Westerse en Oosterse denkwijzen binnen het vakgebied van coaching, communicatie en leiderschap. Hiermee geven wij ruimte aan onze wezenlijke kern en passie binnen de complexiteit van ons westerse bestaan. We laten ons daarbij inspireren door de levensvisie van bewuste aanwezigheid in ons denken en handelen en een oprecht mededogen voor mens en natuur.

Geaccrediteerde coachopleiding

De opleiding Intuïtief Coachen is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (CPION) en erkend door de twee grootste beroepsorganisaties voor coaches: NOBCO/EMCC en LVSC. Zo weet je zelfs zonder dat je de opleiding verder hebt verkend, dat wij staan voor kwaliteit en dat we die zichtbaar willen maken. Erkenning door beroepsorganisaties maakt het voor jou gemakkelijk om je individuele erkenning als coach aan te vragen.

Individuele certificering

Zowel bij NOBCO/EMCC als bij LVSC kun je je individueel laten certificeren en registreren. Beide beroepsverenigingen vinden het belangrijk dat je voldoende praktijkervaring op doet en dat je je professioneel blijft ontwikkelen. Ze stellen eisen aan het aantal praktijkuren, supervisie en permanente educatie. Je leest er hier meer over.

Het is een persoonlijke keuze of je een individueel kwaliteitskeurmerk wil behalen, of dat je het houdt bij het Certificaat of Bewijs van Deelname van de opleiding. Wat voor jou meerwaarde biedt, is afhankelijk van je situatie en de invulling die je gaat geven aan jouw coach-zijn. Wil je onderzoeken wat voor jou de beste optie is? Neem contact op voor een persoonlijke gesprek. Dit kan vooraf, gedurende of zelfs na de opleiding.

Duur van de opleiding

De opleiding Intuïtief Coachen bestaat uit 8 blokken van elk 2 dagen (in totaal 40 dagdelen), verbonden door tussenliggende activiteiten en opdrachten.
De totale studiebelasting bedraagt ca. 360 uur: lesuren, tussentijdse intervisie, leeswerk, reflectieopdrachten, zelfstandig – met supervisie – uitgevoerde coachtrajecten, eindverslagen en een eindgesprek.

Verdiepende trainingen

Heb je de opleiding Intuïtief Coachen afgerond of heb je een vergelijkbare achtergrond, dan ben je aansluitend – of op een later moment – van harte welkom bij de aansluitende verdiepende trainingen.