Intuïtieve, persoonlijke kracht voor coaches

Als coach is het stimulerend en uitdagend om jezelf voortdurend te ontwikkelen. Het helpt je om steeds weer bij de ander aanwezig te kunnen zijn met hoofd èn hart.

Juist wanneer de ander patronen heeft ontwikkeld naar aanleiding van overweldigende situaties of trauma, is het niet altijd gemakkelijk met hoofd en hart aanwezig te blijven. Zelf kun je ook geraakt worden. Hoe kun je dan toch ‘aanwezig blijven’ en de ander ondersteunen bij het herstellen van het contact met zijn of haar natuurlijke vermogen om moeilijke situaties te verwerken?

Het versterken van het contact met jezelf, bewustzijn over je sterke en zwakkere kanten en het werken met kwetsbaarheid speelt hierin een belangrijke en verfrissende rol.

Je herkent – of vermoedt – dat er nieuwe mogelijkheden en een stevige innerlijke kracht vrijkomt, wanneer  je je intuïtie vaker benut en je wilt vaardigheden ontwikkelen om je coachees of cliënten te ondersteunen bij het benutten van de eigen intuïtie.

De leergang ‘Intuïtie in Coaching’ versterkt jouw mogelijkheden om de verbinding met de ander werkelijk aan te gaan, binnen een professionele coachrelatie. Met alles wat zich aandient. Zo help je jouw coachee om met hart en ziel eigen antwoorden te vinden op essentiële vraagstukken over leven en werk.

Heb je vragen, bel dan met Annemiek Hormann op 06 29456020  of stuur ons een berichtje via het contactformulier

Combinatie van Oost en West

De opleidingen van IMC Mensontwikkeling onderscheiden zich door de toepassing van het Oosters mensdenken binnen coaching. Wij richten ons op de ontwikkeling en de inzet van het empathische en intuïtieve vermogen van de coach en op werkvormen die het contact van de coachee met diens intuïtieve vermogens versterken. Bewustwording staat centraal met als uitgangspunt een holistisch mensbeeld. Reguliere coachtechnieken worden aangevuld met Oosterse werkvormen.

PE Vignet

Aan de Verdiepende leergang Intuïtie in Coaching zijn 90 Permanente Educatie punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, zie ook www.NOBCO.nl

Studiebelasting

De leergang Intuïtie in Coaching bestaat uit 6 ervaringsgerichte lesblokken van elk 2 dagen (in totaal 30 dagdelen).

De lesblokken zijn met elkaar verbonden door leeswerk, reflectieopdrachten, tussentijdse (oefen)opdrachten in wisselende tweetallen en de eindopdracht.  Gemiddeld besteed je hier buiten de blokken maandelijks 2 tot 3 dagdelen aan. Daarnaast voer je vanuit je eigen praktijk begeleidings gesprekken met eigen coachees/clienten.

Persoonlijk gesprek

Een persoonlijk kennismakings- of intakegesprek met de trainer(s) is altijd onderdeel van de aanmeldingsprocedure, zodat je kunt onderzoeken of deze leergang optimaal aansluit bij jouw leerwens. Laat het ons weten als je wil kennismaken met de trainers.