Intuïtieve, persoonlijke kracht voor coaches

Als coach is het stimulerend en uitdagend om jezelf voortdurend te ontwikkelen. Ben je op zoek naar verdieping van je kennis en vaardigheden en bovenal het versterken van het contact met jezelf en je bewustzijn over je sterke en zwakkere kanten?

Je herkent – of vermoedt – dat er nieuwe mogelijkheden en een stevige innerlijke kracht vrijkomt, wanneer  je je intuïtie vaker benut en je wilt vaardigheden ontwikkelen om je coachees of cliënten te ondersteunen bij het benutten van de eigen intuïtie.

De nieuwe leergang ‘Intuïtie in Coaching’ versterkt jouw mogelijkheden om de verbinding met de ander werkelijk aan te gaan, van hart tot hart. Zo help je jouw coachee om met hart en ziel eigen antwoorden te vinden op essentiële vraagstukken over leven en werk.

Heb je vragen, bel dan met Annemiek Hormann op 06 29456020  of stuur ons een berichtje via het contactformulier

Combinatie van Oost en West

De opleidingen van IMC Mensontwikkeling onderscheiden zich door de toepassing van het Oosters mensdenken binnen coaching. Wij richten ons op   de ontwikkeling en de inzet van het empathische en intuïtieve vermogen van de coach. Bewustwording staat centraal met als uitgangspunt een holistisch mensbeeld. Reguliere coachtechnieken worden aangevuld met Oosterse werkvormen.

Studiebelasting

De leergang Intuïtie in Coaching bestaat uit 6 ervaringsgerichte lesblokken van elk 2 dagen (in totaal 30 dagdelen), in de periode van januari tot oktober 2021.

De lesblokken zijn met elkaar verbonden door leeswerk, reflectieopdrachten, tussentijdse (oefen)opdrachten in wisselende tweetallen, begeleidingswerk met eigen coachees/clienten en een eindopdracht. Gemiddeld besteden deelnemers hier maandelijks buiten de blokken 2 tot  4 dagen aan.

Persoonlijk gesprek

Een persoonlijk kennismakings- of intakegesprek met de trainer(s) is altijd onderdeel van de aanmeldingsprocedure, zodat je kunt onderzoeken of deze leergang optimaal aansluit bij jouw leerwens. Laat het ons weten als je wil kennismaken met de trainers.