Skip to main content

Een ander accent op leiderschapsvaardigheden

Wederzijds respect, authentiek gedrag en duurzame relaties zijn eigentijdse waarden, die vragen om een nieuwe manier van communiceren. Ons aanbod ‘Authentiek en effectief communiceren’ is bedoeld voor teamleiders, managers, adviseurs of begeleiders die op een natuurlijke manier en vanuit oprechte verbinding willen communiceren met hun collega’s, teams, medewerkers en klanten.

De mate van diepgang die je voor jezelf wil toestaan,        

bepaalt de mate van diepgang die je met de ander kunt bereiken.

Er ontstaat steeds meer besef dat samenlevingen, organisaties, teams en mensen wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Het gaat niet alleen om kennis of resultaten. Er worden andere, meer persoonlijke vaardigheden gevraagd, waar het accent ligt op transparante communicatie en op maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ervaringsgericht leren

‘Authentiek en effectief communiceren’ biedt veel ruimte voor jouw persoonlijke leerproces. Van te voren bespreken we je leerbehoefte, hier stemmen we de ervaringsgerichte oefeningen op af.

Je werkt individueel of in een kleine groep van maximaal 4 personen. Afhankelijk van het aantal deelnemers, de wensen en de te bereiken doelen werken we  3 dagdelen of 2 hele dagen, met een tussenperiode van ongeveer 4 weken.

Tussen de bijeenkomsten oefen je bewust met de opgedane inzichten en de aangereikte handvatten. De ervaringen die je hierbij opdoet, vormen de input voor de volgende bijeenkomst.

Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier, of telefonisch met Linda Doornweerd op 06 5324 2530.