Skip to main content

Intuïtief coachen is gemakkelijk en tegelijkertijd soms zo moeilijk.

Intuïtie hebben we allemaal, alleen kunnen we er niet altijd zo gemakkelijk bij. Zorgen, angst, prestatiedruk, een gejaagde leefstijl, gecombineerd met oude patronen en overtuigingen bedekken vaak ons innerlijk weten. De druk vanuit de maatschappij speelt mee, waarin het analytische, logische denken terecht een belangrijke rol speelt, maar de waarde van het onverklaarbare, het niet-logische nogal eens wordt gewantrouwd. Overstemd door de harde, snelle stem van de ratio.

Daardoor heeft lang niet iedereen geleerd om onderscheid te maken tussen gevoel en intuïtie. Dat is jammer. ‘Zo voel ik dat’ wordt soms gebruikt als legitimering om frustratie af te reageren, of uit overwaardering van de eigen emoties, gedachten, ‘waarheid’. Dat staat het contact met de ander en ook het contact met de eigen intuïtie in de weg.

Het ‘aanwezig zijn’ bij deze gevoelens is moeilijk, maar essentieel. Dat kan verwarring en onzekerheid geven, maar biedt tegelijkertijd richting voor bewustwording en groei. Groei die niet alleen van onschatbare waarde blijkt in het coachen, ze is transformerend voor het hele leven.

Hierover gaat intuïtief coachen. Het vertragen in het ongemak, aanwezig blijven en verder verkennen, waardoor ruimte ontstaat en licht valt op wat zich voorbij de turbulente laag van emoties en overtuigingen bevindt.