Skip to main content

Hoe mooi zou het zijn als we volledig vrij en authentiek zouden communiceren met elkaar.
Met respect voor onze eigen belangen en gelijktijdig open staan voor de belangen van de ander. Een communicatie op basis van gelijkwaardigheid, luisteren naar elkaar, een oprechte verbinding ervaren van ‘hart tot hart’.

Communicatie is in onze westerse cultuur maar al te vaak gericht op competitie, op gelijk willen hebben, gericht op het eigen belang of op macht. We doen soms maar mee met deze manier van omgaan met elkaar, anders horen we er niet bij of worden we weggehoond en staan we alleen…
En alleen staan is misschien wel het ergste wat ons kan overkomen.
Authentiek zijn wil zeggen dat je soms alleen staat. Dat je moet doen wat je voelt dat je moet doen. Los van wat anderen er van zullen zeggen. Dat betekent dat je soms kwetsbaar bent en overgeleverd bent aan grote vertwijfeling. Ja, er is moed voor nodig om authentiek te zijn.

Ik herinner mij een van de eerste trainingen die ik organiseerde. Ik was ontzettend zenuwachtig en vroeg me af of ik wel een goede trainer zou zijn. Toen ik voor de groep stond kon ik alleen maar stamelen ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’. Ik voelde me gedreven door de passie van wat ik te vertellen had en anderzijds voelde ik me ook ontzettend naakt en kwetsbaar. ‘Nee, misschien ben ik geen goede trainer, maar neem me maar zoals ik ben, want dát is wat ik te bieden heb’.

In de diepte verscholen tussen angst en vertwijfeling ligt onze unieke schat, jouw authenticiteit.
Het naar buiten brengen van die kracht is de uitdaging waar we voor staan. Nelson Mandela heeft het zo mooi verwoord in zijn inauguratie rede toen hij president werd van Zuid-Afrika: ‘Onze diepste angst is niet dat we onbekwaam zijn, maar dat we bovenmate krachtig zijn. Het is niet ons duister maar ons licht waar we het meeste vrees voor hebben’.

Authentiek zijn is niet egoïstisch, maar misschien wel het grootste cadeau dat je een ander kunt geven. Authentiek zijn is ruimte maken voor wie jij bent. Jezelf tot wasdom laten komen en vandaar uit jezelf aanbieden aan de wereld.

Juist in organisaties ligt er een grote uitdaging om authentiek te zijn in communicatie. Er is een nieuw type leiderschap en cultuur nodig waarin op een menselijke en inspirerende manier met elkaar wordt samengewerkt.
Herman Wijffels, oud bestuursvoorzitter van de Rabo-bank, verwoordde dat als volgt: Kon je vroeger in veel organisaties maar beter je “zelf’ thuis laten, nu is het een belangrijke voorwaarde dat je met je gehele persoonlijkheid aanwezig bent.

Ik ga graag de uitdaging aan om daar een bijdrage aan te leveren. Het maakt onze verbinding met de ander niet alleen effectiever, maar vooral ook verdiepender, kleuriger en warmer.

 

Ben Hoogenboom