Skip to main content

Wellicht zijn alle draken in ons leven

uiteindelijk prinsessen

die er in angst en beven slechts naar haken,

ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

 

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft,

in diepste wezen niets anders

dan iets dat onze liefde nodig heeft.