Skip to main content

On/vergankelijk

 

De boom

neemt langzaam maar zeker

haar ruimte in,

 

om die ergens in de

tijd weer prijs te

geven.

 

Ze verschilt daarin niet van

wie

of wat dan ook.

 

Linda Doornweerd