Skip to main content

Geen speciale maatregelen meer

We zijn blij dat alle overheidsmaatregelen rond de overdracht van het COVID-19 virus eind februari 2023 zijn ingetrokken.

Wel waarderen we het als je bij serieuze verkoudheidsverschijnslelen of koorts een zelftest doet, of advies inwint en zo nodig thuis blijft. Er zijn nog steeds mensen die erg ziek worden van Covid, of die kwetsbare mensen in hun directe omgeving hebben.

Hieronder lees je hoe wij zijn omgegaan met de overheidsmaatregelen om het risico op besmetting te beperken. We laten ze nog een poosje op de website staan, zodat je een indruk krijgt van hoe wij omgaan met dit soort situaties.

We streven er naar een prettig en veilig leerklimaat te creëren voor en met iedereen, vanuit balans tussen duidelijke regelgeving, gezond verstand en wederzijds respect. Gedurende de pandemie bleven wij de opleiding op locatie aanbieden zolang dat enigszins mogelijk was.

Dit was tussen 2020 en 2023 ons Covid-beleid:

“We vragen je om een Covid-(zelf)test te doen wanneer je hoest, neusverkouden bent, hoofdpijn of benauwdheidsklachten hebt. Hoe jammer ook, je komt niet naar de opleidingsblokken als je een positieve testuitslag hebt gekregen of om een andere reden in quarantaine bent. Dit is een belangrijke ‘veiligheidssluis’, de kans is dan groot dat iedereen die aansluit dan vrij is van Covid-19. Omdat er een kleine kans is dat je besmet bent geraakt, maar nog geen symptomen hebt, gelden onderstaande maatregelen gedurende je verblijf. Deze blijven dus belangrijk.

Kun je onverhoopt om gezondheidsredenen niet komen, dan is dat natuurlijk ontzettend jammer. We doen ons best om samen met jou een manier te vinden om een blok of trainingsdag in te halen, passend binnen jouw en onze mogelijkheden.

Voor je start met een opleiding, is het van belang je te realiseren dat de opleidingslocaties verplicht zijn zich te houden aan de maatregelen die de overheid vaststelt voor de horecabranche, ook wanneer die tussentijds worden aangepast.  Helaas kunnen we geen inhaalmogelijkheden garanderen of opleidingsgeld terugstorten als je om deze reden de opleiding onderbreekt.

Op de locatie

Wanneer door het RIVM wordt aangegeven dat in de horeca of voor het beroepsonderwijs de 1,5 meter afstandsregel geldt, of er worden andere maatregelen aangekondigd, dan gelden deze direct als je aankomt. Dus ook als je elkaar tegenkomt op de parkeerplaats, ergens anders buiten, in een gang of in een andere ruimte.

Wij gaan zo nodig weer in nauw overleg met de locaties waar onze trainingen plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat we met elkaar zo goed èn gemakkelijk mogelijk deze periode doorkomen.

In de zaal

Het is sowieso prettig als iedereen regelmatig de handen wast en aan de binnenkant van de elleboog hoest of niest.

Mochten er andere maatregelen komen, dan zullen we in nauw overleg kijken wat we hierin – met gezond verstand – afspraken met elkaar.

We verwachten zo op een veilige en prettige manier met elkaar te kunnen werken.

Lock-down

Het kan voorkomen dat de opleidingslocatie  ons niet kan ontvangen vanwege de Covid-maatregelen. In dat geval verplaatsen we het blok naar een andere datum. We houden daarbij zoveel mogelijk data aan die al gepland waren voor een volgend blok, of nieuwe data die zo goed mogelijk passen in de reeks.

Opleidingsblokken bieden we niet online aan, ze lenen zich daar niet voor. Als er onverhoopt een langere periode is waarin we niet bij elkaar kunnen komen,  kan het voor jullie groep passend zijn om een online bijeenkomst te organiseren, waarin je met elkaar verbindt en uitwisselt over bv thuiscoachen. De trainers nemen hiertoe het initiatief, je kunt het zelf ook aan de orde stellen.”

Bronnen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De sleutel om spanningen het hoofd te bieden is rust vinden in het vertrouwen dat het zomaar weer kan omslaan.