Coronamaatregelen

We zijn blij dat de overheidsmaatregelen rond de overdracht van het COVID-19 virus in het voorjaar van 2022 zijn ingetrokken.

Mochten er onverhoopt opnieuw overheidsmaatregelen genomen worden om het risico op besmetting te beperken, dan blijven we de opleiding op locatie aanbieden zolang dat enigszins mogelijk is. We volgen daarbij de voorgeschreven maatregelen. Het kan  zijn dat regels worden aangepast op basis van versoepeling of aanscherping vanuit de overheid, of door voortschrijdend inzicht. Daarvan houden we elkaar op de hoogte.

We streven er naar een prettig en veilig leerklimaat te creëren voor en met iedereen, vanuit balans tussen duidelijke regelgeving, gezond verstand en wederzijds respect.

We vragen je om een Covid-(zelf)test te doen wanneer je hoest, neusverkouden bent, hoofdpijn of benauwdheidsklachten hebt. Hoe jammer ook, je komt niet naar de opleidingsblokken als je een positieve testuitslag hebt gekregen of om een andere reden in quarantaine bent. Dit is een belangrijke ‘veiligheidssluis’, de kans is dan groot dat iedereen die aansluit dan vrij is van Covid-19. Omdat er een kleine kans is dat je besmet bent geraakt, maar nog geen symptomen hebt, gelden onderstaande maatregelen gedurende je verblijf. Deze blijven dus belangrijk.

Kun je onverhoopt om gezondheidsredenen niet komen, dan is dat natuurlijk ontzettend jammer. We doen ons best om samen met jou een manier te vinden om een blok of trainingsdag in te halen, passend binnen jouw en onze mogelijkheden.

Voor je start met een opleiding, is het van belang je te realiseren dat de opleidingslocaties verplicht zijn zich te houden aan de maatregelen die de overheid vaststelt voor de horecabranche, ook wanneer die tussentijds worden aangepast.  Heb je hier bezwaar tegen, dan raden we je aan op een later moment te starten. Helaas kunnen we geen inhaalmogelijkheden garanderen of opleidingsgeld terugstorten als je om deze reden de opleiding onderbreekt.

Op de locatie

Wanneer door het RIVM wordt aangegeven dat in de horeca of voor het beroepsonderwijs de 1,5 meter afstandsregel geldt, geldt deze direct als je aankomt. Dus ook als je elkaar tegenkomt op de parkeerplaats, ergens anders buiten, in een gang of in een andere ruimte. Geen handen schudden of omhelzen dus.

Je draagt indien nodig een mondkapje in ruimtes waar je anderen tegen kunt komen (bv  receptie, voorportaal van het toilet, gangen, eetzaal tot je aan tafel zit). Tijdens de training hoef je geen mondkapje te dragen. Het mag wel als je dat graag wil.

Wij zijn telkens weer in nauw overleg met de locaties waar onze trainingen plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat we met elkaar zo goed èn gemakkelijk mogelijk deze periode doorkomen.

In de zaal

We houden in de periodes dat het RIVM dit aangeeft 1,5 meter afstand tot elkaar, ook tijdens het werken in subgroepjes en bij begroeting en vertrek. Als het weer het toelaat, kunnen we regelmatig buiten werken.

“Was je handen, schud geen handen,

hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.”

Deze regels kunnen we zo langzamerhand dromen. Het meest effectief werkt het als je je handen wast of reinigt met desinfecterende gel wanneer je aankomt, voor en nadat je naar het toilet gaat c.q. bent geweest, voor je koffie/thee gaat drinken, ofwel voordat je bv de thermoskan, de waterkan of de koffiemachine aanraakt. Reinig je handen ook als je gaat lunchen of dineren.

Je zult merken dat deze momenten vaak samenvallen en je dus niet de hele dag door je handen hoeft te wassen. Gebruik je gezond verstand en was ze vaker wanneer je dat passend of prettig vindt.

We verwachten zo op een veilige en prettige manier met elkaar te kunnen werken.

Lock-down

Het kan voorkomen dat de opleidingslocatie  ons niet kan ontvangen vanwege de Covid-maatregelen. In dat geval verplaatsen we het blok naar een andere datum. We houden daarbij zoveel mogelijk data aan die al gepland waren voor een volgend blok, of nieuwe data die zo goed mogelijk passen in de reeks.

Opleidingsblokken bieden we niet online aan, ze lenen zich daar niet voor. Als er onverhoopt een langere periode is waarin we niet bij elkaar kunnen komen,  kan het voor jullie groep passend zijn om een online bijeenkomst te organiseren, waarin je met elkaar verbindt en uitwisselt over bv thuiscoachen. De trainers nemen hiertoe het initiatief, je kunt het zelf ook aan de orde stellen.

Bronnen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De sleutel om spanningen het hoofd te bieden is rust vinden in het vertrouwen dat het zomaar weer kan omslaan.