Actueel: coronamaatregelen

Om de overdracht van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken, houden we ons tijdens de trainingen aan een aantal concrete maatregelen, gebaseerd op de regels en adviezen die de overheid voorschrijft.

Mensen zijn verschillend en dat merken we in de mate waarin adviezen streng of juist wat losser worden geïnterpreteerd. Het is onze bedoeling om een prettig en veilig leerklimaat te creëren voor en met iedereen, vanuit balans tussen duidelijke regelgeving, gezond verstand en wederzijds respect.

Het kan  zijn dat regels worden aangepast op basis van versoepeling of aanscherping vanuit de overheid, of door voortschrijdend inzicht. Daarvan houden we elkaar op de hoogte.

Hoe jammer ook, je komt niet naar de training als je verhoging of koorts hebt, hoest, neusverkouden bent of benauwdheidsklachten hebt, of om een andere reden in quarantaine bent. Dit is een belangrijke ‘veiligheidssluis’, de kans is dan groot dat iedereen die aansluit dan vrij is van Covid-19. Omdat er een kleine kans is dat je besmet bent geraakt, maar nog geen symptomen hebt, gelden onderstaande maatregelen gedurende je verblijf. Deze blijven dus belangrijk.

Kun je onverhoopt niet komen, dan is dat natuurlijk ontzettend jammer. We doen ons best om samen met jou een manier te vinden om een blok of trainingsdag in te halen, passend binnen jou en onze mogelijkheden.

Op de locatie

De 1,5 meter afstandsregel geldt direct als je aankomt, dus ook als je elkaar tegenkomt op de parkeerplaats, ergens anders buiten, in een gang of in een andere ruimte. Geen handen schudden of omhelzen dus.

Je draagt een mondkapje in ruimtes waar je anderen tegen kunt komen (bv  receptie, toilet, gangen, eetzaal tot je aan tafel zit). Tijdens de training hoef je ze niet te dragen, het mag wel als je dat graag wil. Dat geldt ook voor handschoenen.  Neem mondkapjes en eventueel handschoenen zelf mee. Als de locatie aanvullende richtlijnen heeft, dan volg je die natuurlijk ook.

In de zaal

We houden 1,5 meter afstand tot elkaar, ook tijdens het werken in subgroepjes en bij begroeting en vertrek. Als het weer het toelaat, kunnen we regelmatig buiten werken.

“Was je handen, schud geen handen,

hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.”

Deze regels kunnen we zo langzamerhand dromen. Voor alle duidelijkheid: Was je handen voor binnenkomst, of reinig ze met de desinfecterende gel die op verschillende plekken aanwezig is. Was/reinig je handen voor en nadat je naar het toilet gaat cq bent geweest. Was/reinig je handen vóór je koffie/thee gaat drinken, ofwel voordat je bv de thermoskan, de waterkan of de koffiemachine aanraakt. Doe dit ook als je gaat lunchen of dineren.

Je zult merken dat deze momenten vaak samenvallen en je dus niet de hele dag door je handen hoeft te wassen. Gebruik je gezond verstand en was ze vaker wanneer je dat passend of prettig vindt.

We verwachten zo op een veilige en prettige manier met elkaar te kunnen werken.

Lock-down

Wanneer de opleidingslocatie  ons niet kan ontvangen vanwege de Covid-maatregelen, kan het noodzakelijk zijn een blok te verplaatsten naar een andere datum. We houden daarbij zoveel mogelijk data aan die al gepland waren voor een volgend blok, of nieuwe data die zo goed mogelijk passen in de reeks. Wanneer je onverhoopt toch iets moet missen, zoeken we samen met jou naar oplossingen om het op een ander moment, of op een andere manier in te halen.

Bronnen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De sleutel om spanningen het hoofd te bieden is rust vinden in het vertrouwen dat het zomaar weer kan omslaan.