Meer impact vanuit verbinding met de ander

In je werk voer je dagelijks gesprekken. Soms loop je tegen lastige gesprekken of situaties aan.  Je merkt dat het dan niet zo loopt als je eigenlijk zou willen, dat het gesprek wat blijft ‘rondzingen’ zonder dat er gezegd wordt wat er gezegd moet worden, dat je er tegenop ziet de boodschap duidelijk over te brengen of dat je vanuit emotie juist te fel gaat reageren en in een conflict komt. In deze training leer je jouw impact in dit soort situaties te vergroten en tegelijkertijd het contact met de ander te behouden. Zo bouw je aan duurzame, effectieve (werk)relaties, onontbeerlijk in de huidige netwerk-organisatie.