Inhoud van de blokken

De leergang Intuïtie in Coaching bestaat uit zes blokken van 2 dagen. Rond verschillende thema’s komen onderwerpen en methodieken aan bod, variërend van het verbreden van kennis over de werking van het brein, het werken met kwetsbare en ongemakkelijke gevoelens, de magische kracht die schuilt in de ontmoeting van hart tot hart en het wonderlijke ervaren van de kracht en creativiteit die vrij komt zodra blokkades zijn opgelost.

In de tweede helft van de leergang is een online-supervisiebijeenkomst onderdeel van het programma

Intuïtieve, persoonlijke kracht voor coaches

Afgestemd op de groep werken we aan nieuwe inzichten en werkvormen, gerelateerd aan het centrale thema: Het verdiepen van de relatie met jezelf en daarmee met de ander, zodat je je werk als begeleider nog meer vanuit interne kracht kunt doen en je in een gelijkwaardige relatie de ander kan ontmoeten bij het vinden van eigen antwoorden. Onderstaande thema’s komen stapsgewijs in meerdere blokken aan bod:

Wie ben jij als coach en als mens? Je zelfkennis vergroten. De reis naar binnen. Hartscontact. Voelen en contact maken met je wezenlijke kern.  Zicht op hoe je taal geeft aan wat jou bijzonder maakt als mens en als coach.

Oordeelloos aanwezig zijn. Hoe bewaar jij de ‘open ruimte’ waarin mag ontstaan wat zich aandient? Waar projecteer je jouw eigen verhaal op de ander, of op de situatie? Hoe zorg je voor jezelf, zodat je in een open midden kunt zijn. Hoe creëer je een ‘veld’ waarin de coachee eigen antwoorden vindt?

Dader en slachtoffer energie. Je zon en schaduwkant ervaren en accepteren. Lastige uitdagingen tegemoet treden. Contact maken met  pijn in de onderstroom. Werken met angst, pijn of ongemak. Wat is er nodig om te ‘helen’?

In je kracht staan.  Hoe kun je vanuit jouw wezenlijke kern gebruik maken van al jouw kwaliteiten: je kennis en vaardigheden, je coachmethodieken of ‘gereedschap’, je intuïtie of dat wat je helder weet, ziet of hoort.  Kwetsbare en moedige interventies leren doen. Eerlijk zijn naar jezelf en naar je klanten.

Toolbox vergroten. Verdiepde werkvormen, je eigen creatieve werkvormen gaan inzetten. Werken met o.a. Grondankers, Lichaamswerk, Ademwerk, Resoneren. Intuïtieve Intervisie om met en van elkaar te leren.

Integratie in eigen praktijk. Vanaf het eerste blok zet je het geleerde in in je eigen praktijk. Reflectievragen en -opdrachten ondersteunen je hierbij. Je werkt met je eigen coachees of clienten, en creéert je eigen mix van nieuwe en al aanwezige kennis en vaardigheden. Elk blok maken we ruimte voor ‘Intuïtieve Intervisie’, waarin praktijksituaties centraal staan.

Avondprogramma in stilte

Een bijzonder aspect is het avondprogramma dat grotendeels in stilte wordt doorgebracht. Na een intensieve dagprogramma staat de avond in het teken van meditatie, ontspanningsoefeningen, energiewerk en aandachtstraining. De keuze om dit zoveel mogelijk in stilte te doen draagt bij aan het bewustwordingsproces en het bezinken van aspecten die voor jou van belang zijn. Het versterkt het gewaarzijn in het hier en nu.