Inhoud van de blokken

De leergang Intuïtie in Coaching bestaat uit zes blokken van 2 dagen, met ongeveer een maand tussen de eerste 5 blokken en een langere periode tussen blok 5 en 6. Rond verschillende thema’s komen onderwerpen en methodieken aan bod, variërend van het verbreden van kennis over de werking van het brein, tot het wonderlijke ervaren van de magische kracht die schuilt in de ontmoeting van hart tot hart. Tussen blok 5 en 6 plannen we een online-supervisiebijeenkomst.

Intuïtieve, persoonlijke kracht voor coaches

Wie ben jij als coach en als mens? Je zelfkennis vergroten. De reis naar binnen. Hartscontact. Voelen en contact maken met je wezenlijke kern.  Zicht op hoe je taal geeft aan wat jou bijzonder maakt als mens en als coach.

Oordeelloos aanwezig zijn. Hoe bewaar jij de ‘open ruimte’ waarin mag ontstaan wat zich aandient? Waar projecteer je jouw eigen verhaal op de ander, of op de situatie? Hoe zorg je voor jezelf, zodat je in een open midden kunt zijn. Hoe creëer je een ‘veld’ waarin de coachee eigen antwoorden vindt?

Dader en slachtoffer energie. Je zon en schaduwkant leren zien, voelen en accepteren. Lastige uitdagingen onder ogen zien. Contact maken met  pijn in de onderstroom. Omgaan met pijn of ongemak. Hoe kun je je zelf ‘helen’?

In je kracht staan.  Hoe kun je vanuit jouw wezenlijke kern gebruik maken van al jouw kwaliteiten: je kennis en vaardigheden, je coachmethodieken of ‘gereedschap’, je intuïtie of dat wat je ‘helder weet, ziet of hoort’.  Kwetsbare en moedige interventies leren doen. Eerlijk naar jezelf zijn en naar je klanten.

Toolbox vergroten. Verdiepen in werkvormen, je eigen creatieve werkvormen leren inzetten. Werken met o.a. Grondankers, Lichaamswerk, Ademwerk, Resoneren. Intuïtieve Intervisie om met en van elkaar te leren.

Integratie in eigen praktijk. Vanaf het eerste blok breng je het geleerde over naar je eigen praktijk. Reflectievragen en -opdrachten zijn daarbij behulpzaam. Je werkt met je eigen coachees of clienten, waarbij je jouw eigen mix creëert van nieuwe en al aanwezige kennis en vaardigheden. Elk blok maken we ruimte voor ‘Intuïtieve Intervisie’.

Bovenstaand programma is in ontwikkeling en kan wijzigen. We stemmen onderwerpen af op de groep en/of op nieuwe inzichten, gerelateerd aan het centrale thema: Het verdiepen van de relatie met jezelf en daarmee met de ander, zodat je je werk als begeleider nog meer vanuit interne kracht kunt doen en je in een gelijkwaardige relatie de ander kan ontmoeten bij het vinden van eigen antwoorden.

Avondprogramma in stilte

Een bijzonder aspect is het avondprogramma dat grotendeels in stilte wordt doorgebracht. Ter afwisseling van het intensieve dagprogramma staat de avond in het teken van meditatie, ontspanningsoefeningen, energiewerk en aandachtstraining. De keuze om dit zoveel mogelijk in stilte te doen draagt bij aan het bewustwordingsproces van de coach en versterkt het gewaarzijn in het hier en nu.