Programma Intuïtief Leiderschap

Ieder blok uit het jaarprogramma Vier Seizoenen Intuïtief Leiderschap bestaat uit twee stromen:

 • Verder groeien als persoon, het versterken van je intuïtief leiderschap
  De aandacht ligt hierbij op bewustzijnsprocessen, intuïtie-ontwikkeling en metavisie. Je wordt je bewust van dieper liggende thema’s en kunt geconfronteerd worden met wat je liever niet ziet of voelt. Door in veiligheid te onderzoeken, ontdek je hoe je  gevoel en kwetsbaarheid kunt inzetten als kracht.
 • Hoe je jouw intuïtief leiderschap kunt vertalen in de dagelijkse praktijk van je organisatie.
  Aan de hand van actuele onderwerpen of inbreng van casussen zoeken we naar creatieve oplossingsrichtingen en andere manieren van denken. Je leert nieuwe werkvormen in te zetten die onbewuste capaciteiten, oplossingen en potentie bewust maken. Deze werkvormen kun je later toepassen in gesprekken met medewerkers, collega’s, klanten of externe partijen.

Elk blok is er op de avond tussen de beide opleidingsdagen een meditatie-programma. We oefenen bewust ‘aanwezig zijn in het hier en nu’. Dit brengt je naar andere lagen van je intuïtieve ‘weten’. Door met afstand naar jezelf en naar processen te kijken, ontstaat  helderheid en inzicht. Ook doen we lichte fysieke oefeningen; je lichaam is een zuiver kompas voor wat er speelt in jouw binnenwereld.

Bij de start van de opleiding stel je je persoonlijk ontwikkelplan op in de vorm van een MindMap. Deze dient als leidraad gedurende het jaar. Het is in meerdere opzichten een groei-document. In ieder blok ga je met jezelf aan de slag en we maken steeds de vertaalslag naar wat dit in het krachtenveld in en om je werk betekent.

In de periode tussen de blokken ga je aan de slag met dat wat je in een blok aangereikt hebt gekregen, inzichten die je hebt opgedaan. Je ontvangt en/of formuleert opdrachten en krijgt reflectievragen mee. Zo blijf je gericht en bewust bezig met de ontwikkeling van jouw leiderschap. Zowel in jezelf als in relatie tot je eigen team en de organisatie.

Impressie van de blokken:

Winter: ‘Wat wil er door jou heen geboren worden?’*  Loslaten van illusies, afbouw, afscheid nemen en afronden. Rusten en meegaan.

In de natuur is de winter de tijd van terugtrekken; al het overbodige loslaten en uit komen bij de kern, de oorsprong. Het is de tijd voor verstilling en bezinning. Ontvankelijk zijn en daarin ook om kunnen gaan met het ‘niet-weten’. Waar het dit blok over gaat is stil durven staan en voelen wat er bij jou leeft, zodat het ongekende de kans krijgt om zich te manifesteren.

 • Bewustwordingsoefeningen
 • Jouw communicatiepatronen (verbaal, non-verbaal en energetisch)
 • Anders luisteren, aansluiten en meebewegen
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Patronen en gebruiken in de organisatie die je los wilt laten, of waar je een andere vorm voor wilt vinden

Lente:  ‘Bezieling en vorm verbinden’. Organische groei van binnen – Verdieping van de verbinding met je bron. Wat dien je in de wereld te brengen?

In de natuur is de lente de periode van ontluiken. Nieuwe levenskracht komt vrij en baant zich een weg naar buiten. De vraag waar het dit blok over gaat: wat is jouw vorm, waar ligt jouw bezieling en passie en wat zijn jouw kwaliteiten waarmee jij je wilt uitdrukken in de wereld? Ook kijken we naar krachten die de beweging tegen willen houden. Wat vertellen ze jou en op welke manier kun jij er leiding aan geven in plaats van dat ze jou meester zijn?

 • Levenslijn & scriptbesluiten
 • Onderzoek van terugkerende thema’s en overtuigingen
 • Moed en compassie
 • Creatiespiraal: werken met je creërende energie.
 • Wat wil jij gaan neerzetten in je werk.

Zomer:  ‘Voluit aanwezig zijn in de wereld’. Eigen werking tot in de vorm uitdrukken. Consolidatie van contacten in de buitenwereld; omgaan met tegenbeweging.

In de zomer gaat de energie naar haar maximum. Jouw stijl en (persoonlijk) leiderschap staan in het volle licht. Duidelijk wordt wat wel of niet bij je past. We maken de balans op van wat je hebt bereikt. Waar ben je tevreden over? Waar neem je afscheid van? Waar voel je je gelukkig bij? Waar liggen kansen en mogelijkheden? 

 • Je verhouden in een krachtenveld van verschillende belangen
 • Nieuwe gezichtspunten in jezelf ontdekken, de ander met andere ogen zien.
 • Systeem-invloeden: Jouw plek in een groter krachtenveld
 • Organisatie-opstellingen
 • Dokusan: Antwoorden laten ontstaan vanuit de kracht van het niet-weten.


Herfst: ‘Balans opmaken, beschouwen en beoordelen, ordening’. Consolidatie, overzicht over externe verworvenheden, terugschakelen, rustig werken vanuit je bron. 

Het gaat deze periode over beschouwen wat de lente en de zomer je hebben gebracht en over het ordenen van de opbrengst. Wat heb je geoogst? De tijd van naar buiten gerichte groei loopt langzaam ten einde; een natuurlijk moment van terugschakelen en het contact met jezelf weer opzoeken.

 • Verbindende Communicatie: Hoe blijf je trouw aan je wensen en behoeften en behoud je een goede (werk)relatie met de ander
 • Verkennen van je eigen energie-systeem en de hieraan gerelateerde levensgebieden.
 • Jouw kernwaarden, zijn wie je bent
 • Bewegen vanuit je krachtcentrum.

In dit laatste blok maken we ruimte om uit te wisselen over ieders groei in intuïtief leiderschap.

* Bron:  Jaap Voigt, Leven & Werken in het ritme van de seizoenen.