Jouw (persoonlijk) leiderschap vormgeven

Als leider bevind je je in een hectische omgeving. Een wereld die draait om resultaat, targets, afwegingen maken tussen diverse belangen. Dit vraagt van jou om onder grote druk te werken en snel te schakelen. Ben je in alles wat er van je gevraagd wordt nog in verbinding met jouw diepere zelf? Is er tijd voor bezinning: waarom doe ik wat ik doe, vanuit welke waarden handel ik en hoe maak ik dat zinvol voor mijzelf, mijn omgeving, team, de organisatie, de maatschappij?

Wil jij leren hoe je nog krachtiger, authentieker, vrijer en vollediger vorm kan geven aan jouw (persoonlijk) leiderschap?  Om vanuit een bewuste levenshouding verbinding op een dieper niveau te kunnen maken met jezelf, de ander en het andere? Ben jij bereid het contact met jezelf aan te gaan, met terugkerende thema’s? Te onderzoeken hoe je  op een andere manier jouw leiderschap in wilt zetten, waarin je je naast ratio ook laat leiden door je intuïtie, waarin je vertrouwt op je interne kompas?

Voorbij leiderschaps- of managementmodellen gaat leiderschap vooral over jou. Over hoe jij jezelf inzet in interactie met anderen, hoe jij beweging kan creëren, hoe je jouw potentieel en dat van een ander nog verder kan aanboren. Dat begint bij zelfreflectie en persoonlijke bewustwording.

Het jaarprogramma Vier Seizoenen Intuïtief leiderschap

Het jaarprogramma biedt een stevig programma waarin je in de periode van een jaar je eigen intuïtief leiderschap versterkt. Vanuit de visie dat er een direct verband bestaat tussen persoonlijke ontwikkeling, jouw impact als leider en de ontwikkeling van de organisatie. We werken ervaringsgericht en vormen daarmee de basis voor inzicht en groei. Je leert contact te maken met de wijsheid en waarheid in jezelf, met een ‘weten’ dat niet alleen uit de ratio komt.

Vanuit adequate theoretische kaders, stimuleren we met oefeningen vanuit Westerse en Oosterse wereldbeelden een ‘zicht-veld’, waarmee oplossingen gevonden worden die verder reiken dan wanneer we alleen ons rationele denkvermogen benutten. Je gebruikt de kracht van gevoel, emotie en intuïtie. Je ervaart hoe vertraging en verstilling leidt tot duurzaam resultaat en een diepgaand en wezenlijk contact. Door met volle aandacht aanwezig te zijn (bij jezelf en bij de ander) wordt zichtbaar wat anders onzichtbaar blijft, zo ontstaat meer ruimte voor creatieve oplossingen en samenwerkingsvormen. Passie en bezieling komen naar voren.

In vier ontmoetingen tijdens de verschillende seizoenen staan persoonlijke, organisatie- en maatschappelijke bewustwording centraal. Elke bijeenkomst duurt twee dagen, met een meditatie-programma op de avond van de eerste dag. De energie en elementen van het seizoen vormen een terugkerend thema. Hiermee volgen we de beweging van de natuur als uitnodiging om ook dichter bij jouw eigen natuur te zijn. Om tussen de blokken door feeling te houden met de beweging die in gang is gezet, wordt in afstemming met de deelnemers gekozen voor een passende vorm.

Kennismaking voor aanvang van de opleiding

Voorafgaand aan de leergang vindt een kennismakingsgesprek plaats met (één van) de trainers, waarin jouw deelname centraal staat. Wat zijn thema’s, patronen en mechanismes die jij bij jezelf opmerkt? Wat is jouw motief om deze training te volgen, welke aspecten van intuïtief leiderschap wil je verder ontwikkelen? Welke vragen heb je nog over de leergang?

Coachgesprekken gedurende de opleiding

Buiten de groepsbijeenkomsten om, voer je gedurende de leergang twee individuele coachgesprekken met één van de trainers, om jouw eigen onderwerpen verder uit te diepen. Dit kan in een persoonlijke ontmoeting, of via een telefoon- of videogesprek.  We overleggen wat in jouw situatie het meest passend is.