Impact vergroten en effectiviteit versterken

In deze training van twee losse dagen leer je hoe je jouw impact in een groep kan vergroten en de samenwerking en effectiviteit in een team kan versterken, door:

  • je bewust te worden van wie jij bent. Je leert jouw waarden en drijfveren kennen waardoor je in een groep je eigen koers en je interne sturing flexibel en ontspannen kan uitzetten.
  • Je bewust te worden van je eigen triggers, waardoor je vanuit stevigheid en stabiliteit in contact kan blijven met dat wat je raakt. Zo kun je een heldere keuze maken wanneer je dat wel of niet inbrengt in de groep en grip houden op de invloed daarvan.
  • het bespreekbaar leren maken van de onderstroom. Dat aan de orde stellen wat nog onuitgesproken is gebleven. De spanning durven opzoeken in plaats van ervan weg gaan.
  • te leren hoe je frisse energie vrijmaakt in de groep. Werken aan groepsvertrouwen en groepskracht!

We bieden deze training vooral incompany aan. Als je belangstelling hebt om je individueel in te schrijven, laat het ons dan weten. Bij voldoende belangstelling stellen we via een – anonieme – datumprikker  de best passende data vast.

Of je nu met je team komt of je individueel inschrijft, in beide gevallen staat persoonlijke ontwikkeling en leren over groepsdynamiek centraal. We leren op een ervarende manier met elkaar. Voorafgaand aan de training vragen we je jouw persoonlijke leerdoelen te formuleren, aan de hand van een aantal gerichte vragen. We stemmen de training hierop af.