Groei! Jaarcirkel: Stilte in het oog van de storm

Verbinden met je eigen wezen en je eigen wijsheid. Rust en balans houden terwijl het om je heen hectisch is. Verbinden met je collega’s, familie en vrienden. Verbinden met de natuur. Vanuit rust en balans kunnen zijn met dat wat er is.

Ben je op zoek naar werkelijke bezieling? Stilstaan bij wat jou echt beweegt? Ontdekken wie je werkelijk bent als je uit alle rollen stapt? Kunnen zijn met dat wat er is, zonder dat het je overspoelt? Ontdekken welke wereld er opengaat op het moment dat je meer in contact komt met jouw gevoel en jouw eigen wijsheid? Behoefte aan ontspanning en rustmomenten in een hectisch leven? Dan is de Groei jaarcirkel echt iets voor jou!

‘Ruim de stenen op waar je over bent gestruikeld, anders vallen je kinderen erover’
Surinaams gezegde

In zes tweedaagse retraites ga je (her)ontdekken wie jij werkelijk bent, wat jou drijft en wat je wilt bereiken. In de stilte van een oud klooster in het midden van het land, ga je elke tweedaagse aan de slag met jouw actuele uitdagingen  en thema’s. Wij nodigen je uit om vanuit het verlangen en nieuwsgierigheid de weg naar binnen te maken en vanuit jouw zielskracht en intuïtie de weg naar buiten vorm te geven.

In een periode van zomer tot zomer ben je zo intensief aan het werk met jezelf, in contact met anderen en ben je in staat om vanuit jouw hoofd en hart jouw leven en werk vorm te geven op een manier die aansluit bij wat jij werkelijk belangrijk vindt. Je gaat persoonlijke antwoorden vinden op de uitdagingen van deze tijd. Hoe kun en wil jij omgaan met (maatschappelijke) veranderingen,  spanning door werkdruk, balans werk en privé, gezondheid en klimaat. Na afloop van de jaarcirkel heb je rust genomen om stil te staan bij wie je bent en bij wie je wilt zijn. Je weet hoe jij je leven wilt vormgeven en je hebt de eerste stappen daarin gezet.

Wat levert Groei! Jaarcirkel je concreet op?

Je krijgt inzicht in waar je precies staat in je werk en je leven op dit moment. Je komt tot rust, fysiek en mentaal. Je herstelt of verdiept het contact met je intuïtie en leert hoe je deze in je werk kunt gebruiken. Je krijgt zicht op je persoonlijke missie en gaat na elke tweedaagse bijeenkomst naar huis met een concreet plan. Je krijgt een heldere blik op je eigen toekomst waarin ruimte is voor plezier en gemak en een zinvolle maatschappelijke bijdrage. Je leert hoe je dicht bij jezelf kunt blijven als je je in het oog van de storm bevindt.

Dit mag je verwachten:

 1. Rust omdat je je zelf beter leert begrijpen en leert accepteren. Je hebt meer kennis over je brein en je hebt mediteren een plaats in je leven gegeven. Een set tools om jezelf rustig en helder te maken, je op te laden en je te verbinden met je hart.
 2. Verdiepende gespreksvormen en vaardigheden vanuit authenticiteit die toepasbaar en effectief zijn in je dagelijkse werk en leven.
 3. Cirkel bewustzijn; je leert de onderstroom in gesprekken waar te nemen en  gebruik te maken van ieders wijsheid. Je vergroot je kennis van groepsdynamische processen en krijgt concrete tools om authentiek en effectief invloed te nemen op het proces.
 4. Je versterkt je authentieke leiderschapsvaardigheden die passen in deze nieuwe tijd: luistervaardigheden, positieve waarderende technieken en scherpe motivatie vaardigheden. Het bespreekbaar maken van integriteitsvraagstukken.
 5. Een persoonlijke reset. Je krijgt ruimte om gedurende het jaar je persoonlijk thema’s en vragen te bespreken. Je leert jezelf ruimte te geven om vanuit ontspanning naar jezelf en je persoonlijk leven en werk te kijken.
 6. Je versterkt je zicht op je belemmeringen en triggers die in jouw geschiedenis zijn ontstaan. Je ontwikkelt innerlijke wijsheid zodat je deze triggers tijdig kunt herkennen en loslaten en je vanuit jouw authenticiteit reageert.
 7. Inspiratie en concrete tools om, na iedere tweedaagse, in je dagelijkse praktijk nieuwe inzichten vast te houden en daadwerkelijk vorm te geven.

En ook nog;

 1. Een serieuze energie boost van twee ervaren en liefdevolle intuïtieve-zakelijke-leiderschap coaches : Sander en Annemiek.
 2. Volop persoonlijke aandacht. Twee individuele coachgesprekken tijdens de retraite blokken.
 3. Inspirerende samenwerking. De deelnemers aan de Groei! Jaarcirkel zijn een spiegel voor je leerproces en bieden een intensieve en inspirerende samenwerking.
 4. Een avondprogramma in stilte, wat de verbinding met jezelf verdiept.
 5. De fijne sfeer van een prachtige locatie met een schitterende natuurtuin met volop ruimte om buiten te werken. Goed verzorgde, kleurrijke vegetarische maaltijden. Een kamer met eigen wc en douche voor de overnachting.

Wat mag een organisatie verwachten van medewerkers die aan dit traject hebben deelgenomen:

 • Inspirerend leiderschap. Voorbeeld doet volgen. Je staat voor dat wat er voor jou echt toe doet, en leidt vanuit vertrouwen in plaats van controle. Je kunt jouw binnenwereld effectief bespreekbaar maken in alle geledingen van de organisatie, waardoor de echte gesprekken plaatsvinden.
 • Duurzame inzetbaarheid. Je gaat effectiever werken vanuit jouw persoonlijke waarden, kwaliteiten en identiteit. Je versterkt de interne motivatie van jezelf en van de mensen in jouw omgeving. Je ervaart en creëert meer energie en resultaat om eigentijdse oplossingen te genereren voor nieuwe uitdagingen. Je geeft vanuit interne sturing vorm aan je eigen loopbaan en stimuleert dat ook bij collega’s.
 • Verbeterde samenwerkingsrelaties. Je gaat bewust bijdragen aan een positieve werkcultuur waarin ieders deskundigheid en innerlijke wijsheid optimaal wordt benut. Je vergroot jouw vaardigheden – en moed – om authentiek, openhartig en in contact met de ander te communiceren. Je draagt daarmee actief bij aan het organisatie- en team vertrouwen.
 • Voorkomen van ziekteverzuim. Je leert in de chaos van alledag en de spanning rond persoonlijke of maatschappelijke crises, te zijn in het oog van de storm. Je weet je eigen stress te reguleren en bent een baken voor anderen. Je draagt bij aan plezier en ontspanning in je omgeving.